English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 9614-1
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points
Třídicí znak:011617
Schválena:29.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1292 kB
Opravy:5.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.5.2010
Věstník:5/2010
Účinnost od:1.6.2010
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.