English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 11200
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions
Třídicí znak:011618
Schválena:29.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.2.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2714 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.