English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 15714-3
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
Třídicí znak:133096
Schválena:10.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.5.2023
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:670 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.