English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN P CEN/TS 15022-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 2: Spectrophotometric method
Třídicí znak:420623
Schválena:29.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:190 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.