English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN ISO 362-2
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 2: L category
Třídicí znak:011686
Schválena:26.4.2010
Vydána:1.5.2010
Účinnost od:1.6.2010
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:742 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.