English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 12706
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Penetrant testing - Vocabulary
Třídicí znak:015005
Schválena:3.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:169 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.