English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 12390-6
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens
Třídicí znak:731302
Schválena:19.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:207 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.