English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 1330-4
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Terminology - Part 4: Terms used in ultrasonic testing
Třídicí znak:015005
Schválena:30.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:94
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1105 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.