English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 1708-1
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Welding - Basic welded joint details in steel - Part 1: Pressurized components
Třídicí znak:050026
Schválena:23.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:862 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.