English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 3907
Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hardmetals - Determination of total carbon - Gravimetric method
Třídicí znak:420883
Schválena:23.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:187 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.