English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 3923-1
Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic powders - Determination of apparent density - Part 1: Funnel method
Třídicí znak:420753
Schválena:7.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.12.2018
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:268 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.