English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN 73 1355
Stanovení trvanlivosti pórobetonu
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Durability determination of autoclaved aerated concrete
Třídicí znak:731355
Schválena:19.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:357 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.