English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 17201-3
Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Směrnice pro výpočet šíření zvuku
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Guidelines for sound propagation calculations
Třídicí znak:011690
Schválena:25.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.10.2019
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:8060 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.