English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 17201-5
Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management
Třídicí znak:011690
Schválena:25.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6021 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.