English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 60974-9
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Arc welding equipment - Part 9: Installation and use
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (05 2205) z února 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-06-01. S účinností od 2013-03-01 se nahrazuje ČSN CLC/TS 62081 (05 2208) z listopadu 2005, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:052205
Schválena:13.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.6.2021
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1307 kB
Změny:*Z1 2.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2019
Věstník:2/2019
Účinnost od:1.3.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:137 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.