English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 15653
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds
Třídicí znak:420390
Schválena:24.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.9.2018
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1856 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.