English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 12350-12
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 12: Self-compacting concrete - J-ring test
Třídicí znak:731301
Schválena:22.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:226 kB
Změny:*Z1 2.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2018
Věstník:2/2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:154 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.