English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 6581
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings
Třídicí znak:038650
Schválena:20.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.5.2019
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:120 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.