English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of valves - Fire type-testing requirements
Třídicí znak:133006
Schválena:1.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.5.2023
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:342 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.