English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 439
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Steel and iron - Determination of total silicon content - Gravimetric method (ISO 439:1994)
Třídicí znak:420510
Schválena:10.11.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.9.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1666 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.