English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 15605
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Copper and copper alloys - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry
Třídicí znak:420623
Schválena:20.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:336 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.