English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 1994-1-1 ed. 2
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731470
Schválena:25.1.2011
Vydána:1.2.2011
Účinnost od:1.3.2011
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2870 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

Informační servis
Nabídky práce
  • Welding Engineer
    Společnost Lemtech Precision Material ve Stříteži u Jihlavy, výrobce lisovaných dílců do automobilov... (4.3.2024)
  • Svařovací inženýr IWE nebo IWT
    Společnost SIAG CZ , výrobce komponentů pro větrnou energetiku urgentně hledá svařovacího Ing. do pr... (29.11.2023)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.