English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 10002-1
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient temperature
Třídicí znak:420310
Schválena:11.1.2002
Vydána:1.2.2002
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.3.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 10002-1:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:828 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.