English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN ISO 10113
Kovové materiály. Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Metallic matrials. Sheet and strips. Determination of plastic strain ratio
Třídicí znak:420435
Schválena:17.2.1994
Vydána:1.9.1994
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.4.2009
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 10113:1991
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:490 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.