English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

01 03 Jakost

bylo nalezeno 14 norem

ČSN EN ISO 9000
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010300
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.4.2016
Opravy:*1 5.09

ČSN EN ISO 9001 ed. 2
Systémy managementu kvality - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010321
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 9001
Systémy managementu kvality - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010321
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.3.2016
Opravy:*1 5.10

ČSN EN ISO 9004
Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010324
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN P ISO/TS 16949
Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010329
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN ISO 10005
Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010332
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN ISO 10014
Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010335
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2022
Opravy:*1 7.07

ČSN ISO 10001
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010340
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN ISO 10003
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010341
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.3.2019

TNI 01 0350
Management rizik - Slovník (Pokyn 73)
Třídicí znak:010350
Účinnost od:1.9.2010

ČSN ISO 31000
Management rizik - Principy a směrnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010351
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 31010
Management rizik - Techniky posuzování rizik
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010352
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:18.7.2022
Změny:*Z1 3.20, *Z2 8.20

ČSN BS 25999-1
Management kontinuity činností organizace - Část 1: Soubor zásad
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010370
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN ISO 28000
Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010381
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.5.2023


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.