English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

01 16 Akustika

bylo nalezeno 54 norem

ČSN EN ISO 3744
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011604
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN ISO 3743-1
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011605
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN ISO 3743-2
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011605
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN ISO 3746
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011606
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN ISO 3741
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011607
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN ISO 3745
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011608
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN ISO 4871
Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení
Třídicí znak:011609
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN ISO 11546-1
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)
Třídicí znak:011611
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 11546-2
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)
Třídicí znak:011611
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 3747
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Srovnávací metoda in situ
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011612
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN ISO 11957
Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ
Třídicí znak:011615
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 9614-1
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech
Třídicí znak:011617
Účinnost od:1.5.2010
Opravy:5.10

ČSN EN ISO 9614-3
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním
Třídicí znak:011617
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN ISO 11200
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN ISO 11201
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 11201
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN ISO 11202
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.1.2011
Změny:*A1 11.21

ČSN EN ISO 11202
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Provozní metoda in situ
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN ISO 11203
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.5.2010
Změny:*A1 12.20

ČSN EN ISO 11204
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 11204
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda s korekcemi na prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN ISO 11205
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN ISO 12001
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk
Třídicí znak:011619
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 9612
Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda
Třídicí znak:011622
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN ISO 1683
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011626
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN ISO 16832
Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií
Třídicí znak:011629
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 389-6
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání
Třídicí znak:011630
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN ISO 389-7
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011630
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.7.2020
Změny:*A1 2.17

ČSN EN ISO 389-9
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení
Třídicí znak:011630
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN ISO 8253-2
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály
Třídicí znak:011635
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN ISO 4869-3
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku
Třídicí znak:011640
Účinnost od:1.2.2008

ČSN ISO 15665
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub
Třídicí znak:011642
Účinnost od:1.1.2007

ČSN ISO 13474
Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí
Třídicí znak:011643
Účinnost od:1.7.2010

ČSN ISO 13472-2
Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy
Třídicí znak:011649
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN ISO 7779
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011652
Účinnost od:1.1.2011
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 22868
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011654
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN ISO 22868
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011654
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN ISO 2151
Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)
Třídicí znak:011655
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 7235
Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta
Třídicí znak:011663
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN ISO 11691
Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011666
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN ISO 5136
Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí
Třídicí znak:011667
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN ISO 10846-1
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice
Třídicí znak:011676
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 10846-2
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb
Třídicí znak:011676
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 10846-5
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb
Třídicí znak:011676
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 12549+A1
Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda
Třídicí znak:011677
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 13473-5
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury
Třídicí znak:011678
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN ISO 11688-1
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování
Třídicí znak:011682
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 362-1
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011686
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2015
Opravy:*1 10.11

ČSN ISO 362-2
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L
Třídicí znak:011686
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN ISO 17201-2
Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem
Třídicí znak:011690
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN ISO 17201-3
Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Směrnice pro výpočet šíření zvuku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011690
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 17201-5
Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku
Třídicí znak:011690
Účinnost od:1.10.2010

ČSN ISO 20906
Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť
Třídicí znak:011691
Účinnost od:1.8.2010
Změny:*Amd.1 1.14


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.