English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

01 50 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)

bylo nalezeno 27 norem

TNI CEN/TR 15589
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování NDT pracovníků uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/EC
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015004
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 473
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015004
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 1330-4
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015005
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 1330-9
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015005
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 1330-11
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů
Třídicí znak:015005
Účinnost od:1.1.2008

ČSN EN ISO 12706
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
Třídicí znak:015005
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN ISO 12718
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015005
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 12543-2
Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015013
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 3452-2
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015018
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN ISO 3452-5
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C
Třídicí znak:015018
Účinnost od:1.8.2009

ČSN EN ISO 3452-6
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C
Třídicí znak:015018
Účinnost od:1.8.2009

ČSN EN 583-6
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 6: Difrakční technika měření doby průchodu jako metoda pro zjišťování a měření velikosti vad
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015023
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 12668-1
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015026
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 12668-2
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015026
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN 15317
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015027
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 584-1
Nedestruktivní zkoušení - Film pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015032
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 584-1
Nedestruktivní zkoušení - Film pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015032
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 10246-7
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015067
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN ISO 15548-1
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015086
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.7.2014
Opravy:*1 8.10

ČSN EN ISO 15548-2
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015086
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN ISO 15548-3
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému
Třídicí znak:015086
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 15495
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Zónová lokalizace zdrojů AE
Třídicí znak:015087
Účinnost od:1.7.2008

ČSN EN 15305
Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce
Třídicí znak:015094
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 14784-1
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů
Třídicí znak:015097
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN 14784-2
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 2: Všeobecné zásady pro zkoušení kovových materiálů pomocí rentgenového záření a záření gama
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015097
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 15856
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady zkoušení AE pro detekci koroze uvnitř kovového pláště naplněného kapalinou
Třídicí znak:015098
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 15857
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení polymerů vyztužených vlákny - Specifická metoda a všeobecná kritéria hodnocení
Třídicí znak:015098
Účinnost od:1.10.2010


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.