English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

03 81 Zkoušení koroze

bylo nalezeno 79 norem

ČSN ISO 11845
Koroze kovů a slitin - Všeobecné zásady pro korozní zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038100
Účinnost od:1.10.1997
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN ISO 8407
Koroze kovů a slitin. Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038102
Účinnost od:1.2.1995
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN ISO 16348
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu
Třídicí znak:038103
Účinnost od:1.11.2003

ČSN EN ISO 8565
Kovy a slitiny. Atmosférické korozní zkoušky. Základní požadavky na staniční zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038110
Účinnost od:1.1.1997
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN ISO 7441
Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038112
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.10.2015
Změny:*1 10.95

ČSN ISO 7384
Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky
Třídicí znak:038120
Účinnost od:1.12.1994
Změny:*1 10.95

ČSN EN ISO 10062
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů
Třídicí znak:038121
Účinnost od:1.8.2008

ČSN ISO 10062
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038121
Účinnost od:1.5.1995
Platnost ukončena:1.8.2008
Změny:*1 10.95

ČSN EN ISO 16701
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038122
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 16151
Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038123
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN ISO 11130
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038129
Účinnost od:1.6.2000
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 11130
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038129
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 6988
Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038130
Účinnost od:1.12.1994
Platnost ukončena:1.2.2023
Změny:*1 10.95

ČSN 03 8131
Korozní zkouška v kondenzační komoře
Třídicí znak:038131
Účinnost od:1.10.1973
Změny:*a 1.82

ČSN EN ISO 9227
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038132
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2013

ČSN ISO 9227
Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038132
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.4.2007

ČSN ISO 4538
Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038133
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.2.2017
Změny:*1 10.95, *2 6.96

ČSN 03 8134
Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a povlaky. Korozní zkoušky v plynech za zvýšených teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038134
Účinnost od:1.11.1992
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN 03 8135
Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky
Třídicí znak:038135
Účinnost od:1.1.1991

ČSN EN ISO 4536
Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)
Třídicí znak:038136
Účinnost od:1.1.1997

ČSN 03 8137
Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení
Třídicí znak:038137
Účinnost od:1.7.1990

ČSN EN ISO 11306
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro expozici kovů a slitin v povrchové mořské vodě a vyhodnocení korozních zkoušek (ISO 11306: 1998)
Třídicí znak:038138
Účinnost od:1.12.1998

ČSN EN ISO 12732
Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody)
Třídicí znak:038140
Účinnost od:1.3.2009

ČSN ISO 4539
Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu. Elektrolytická korozní zkouška (zkouška EC)
Třídicí znak:038141
Účinnost od:1.12.1995

ČSN ISO 4541
Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)
Třídicí znak:038142
Účinnost od:1.3.1994
Změny:*1 10.95

ČSN EN ISO 4543
Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování
Třídicí znak:038143
Účinnost od:1.11.1996

ČSN 03 8145
Ochrana proti korozi. Nekovové polymerní materiály. Metody laboratorních a zrychlených zkoušek korozní agresivity
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038145
Účinnost od:1.8.1992
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN ISO 11463
Koroze kovů a slitin - Hodnocení bodové koroze
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038146
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.6.2021
Změny:*Z1 7.08

ČSN EN ISO 10309
Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška
Třídicí znak:038147
Účinnost od:1.5.1997
Změny:*Z1 12.16

ČSN EN ISO 12687
Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem)
Třídicí znak:038148
Účinnost od:1.3.1999

ČSN EN ISO 15324
Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku
Třídicí znak:038149
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 4519
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním
Třídicí znak:038150
Účinnost od:1.3.1994
Změny:*Z1 12.16

ČSN EN ISO 10289
Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám
Třídicí znak:038151
Účinnost od:1.10.2001

ČSN EN ISO 17081
Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038152
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 13143
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038153
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.12.2008

ČSN EN ISO 18332
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti
Třídicí znak:038153
Účinnost od:1.12.2008

ČSN EN ISO 10308
Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti
Třídicí znak:038154
Účinnost od:1.10.2006

ČSN EN ISO 10308
Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038154
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN ISO 2064
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky
Třídicí znak:038155
Účinnost od:1.11.2000

ČSN EN ISO 4516
Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa
Třídicí znak:038159
Účinnost od:1.2.2003

ČSN EN ISO 8401
Kovové povlaky. Přehled metod měření tvárnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038161
Účinnost od:1.3.1997
Platnost ukončena:1.9.2017
Opravy:UR 7.97

ČSN 03 8162
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky. Metoda stanovení vnitřního napětí
Třídicí znak:038162
Účinnost od:1.1.1987

ČSN EN 15205
Stanovení šestimocného chromu v protikorozních ochranných vrstvách - Kvalitativní analýza
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038163
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN ISO 2819
Kovové povlaky na kovových podkladech. Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky. Přehled metod pro zkoušení přilnavosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038165
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.1.2019
Změny:*1 10.95

ČSN EN 13144
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038166
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN ISO 6509
Koroze kovů a slitin. Stanovení odolnosti mosazi proti odzinkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038167
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.2.2015
Změny:*1 10.95

ČSN ISO 4518
Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038170
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.12.2021
Změny:*1 10.95

ČSN 03 8171
Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi
Třídicí znak:038171
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 03 8172-1
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 1: Všeobecné zásady pro zkušební postupy (ISO 7539-1:1987)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038172
Účinnost od:1.6.1991
Platnost ukončena:1.9.2013
Opravy:UR 4.96
Změny:*1 2.96

ČSN EN ISO 7539-6
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038172
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN ISO 7539-7
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace
Třídicí znak:038172
Účinnost od:1.12.2005

ČSN ISO 7539-2
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků
Třídicí znak:038172
Účinnost od:1.11.1993
Změny:*1 2.96

ČSN ISO 7539-3
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U
Třídicí znak:038172
Účinnost od:1.9.1993
Změny:*1 2.96

ČSN ISO 7539-4
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem
Třídicí znak:038172
Účinnost od:1.9.1993
Změny:*1 2.96

ČSN ISO 7539-5
Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C
Třídicí znak:038172
Účinnost od:1.7.1994
Změny:*1 2.96

ČSN ISO 11846
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích
Třídicí znak:038173
Účinnost od:1.5.1997
Změny:*Z1 8.08

ČSN EN ISO 9400
Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi
Třídicí znak:038174
Účinnost od:1.4.1997

ČSN EN ISO 3651-1
Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)
Třídicí znak:038175
Účinnost od:1.4.2000

ČSN EN ISO 3651-2
Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou
Třídicí znak:038175
Účinnost od:1.9.1999

ČSN ISO 9591
Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání
Třídicí znak:038176
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 11782-1
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení
Třídicí znak:038177
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 17864
Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou
Třídicí znak:038178
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 17475
Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření
Třídicí znak:038179
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 3882
Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky
Třídicí znak:038180
Účinnost od:1.12.2003

ČSN ISO 2178
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038181
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.2.2017
Změny:*1 10.95

ČSN ISO 2361
Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda
Třídicí znak:038182
Účinnost od:1.4.1994
Změny:*1 10.95

ČSN EN ISO 3497
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody
Třídicí znak:038183
Účinnost od:1.2.2002

ČSN EN ISO 3543
Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta
Třídicí znak:038184
Účinnost od:1.12.2001
Opravy:*1 9.06

ČSN EN ISO 2360
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038185
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN ISO 3868
Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua
Třídicí znak:038186
Účinnost od:1.2.1997

ČSN EN ISO 9220
Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038187
Účinnost od:1.2.1997
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN ISO 10111
Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled vážkových a chemických analytických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038188
Účinnost od:1.8.2002
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 1463
Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038189
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN ISO 2177
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním
Třídicí znak:038191
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 14571
Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda
Třídicí znak:038192
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN ISO 21968
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038193
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 15042-1
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln
Třídicí znak:038194
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN 15042-2
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou
Třídicí znak:038194
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN ISO 15329
Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací
Třídicí znak:038195
Účinnost od:1.3.2009


Informační servis
Nabídky práce
  • Přípravář
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: částečný úvazek Pracovní doba: dle rozpis... (30.1.2023)
  • Instruktor svařování
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
  • Technolog svařování, zástupce vedoucího
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.