English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

03 85 Ochranné vrstvy kovové

bylo nalezeno 41 norem

ČSN EN 1403
Ochrana kovů proti korozi - Elektrolyticky vyloučené povlaky - Metoda specifikace všeobecných požadavků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038500
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN ISO 15721
Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků parami kyseliny siřičité a oxidu siřičitého
Třídicí znak:038501
Účinnost od:1.12.2001

ČSN EN ISO 15720
Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků na kovových podkladech gelovou elektrografií
Třídicí znak:038502
Účinnost od:1.12.2001

ČSN EN ISO 26945
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt (ISO 26945:2008)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038505
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN ISO 2179
Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody
Třídicí znak:038506
Účinnost od:1.11.1995
Změny:*Z1 12.16

ČSN ISO 7587
Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody
Třídicí znak:038507
Účinnost od:1.11.1995

ČSN EN ISO 6158
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038508
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 12330
Protikorozní ochrana kovů - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia na železe nebo oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038509
Účinnost od:1.12.2000
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 2082
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (ISO 2082:2008)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038509
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN ISO 15726
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem
Třídicí znak:038510
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN 12329
Protikorozní ochrana kovů - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038511
Účinnost od:1.12.2000
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 2081
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (ISO 2081:2008)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038511
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN ISO 2081
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038511
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 4526
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely
Třídicí znak:038512
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN 12540
Ochrana kovů proti korozi - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038513
Účinnost od:1.2.2001
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN ISO 1456
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom
Třídicí znak:038513
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN 15646
Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:038514
Účinnost od:1.9.2009

ČSN ISO 2093
Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody
Třídicí znak:038515
Účinnost od:1.4.1995

ČSN EN ISO 4521
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek
Třídicí znak:038516
Účinnost od:1.5.2009

ČSN ISO 4521
Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a jeho slitin pro technické účely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038516
Účinnost od:1.8.1992
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 4522-1
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a jeho slitin. Část 1: Stanovení tloušťky povlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038517
Účinnost od:1.2.1994
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 4522-2
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a jeho slitin. Část 2: Zkoušky přilnavosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038517
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 4522-3
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a jeho slitin. Část 3: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038517
Účinnost od:1.11.1993
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN ISO 27874
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek
Třídicí znak:038518
Účinnost od:1.5.2009

ČSN ISO 4523
Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin pro technické účely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038518
Účinnost od:1.7.1992
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 4524-1
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky ze zlata a jeho slitin. Část 1: Stanovení tloušťky povlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038519
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 4524-2
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 2: Klimatické zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038519
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN ISO 4524-3
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038519
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.7.2022
Změny:*1 10.95

ČSN ISO 4524-4
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 4: Stanovení obsahu zlata
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038519
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 4524-5
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 5: Zkoušky přilnavosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038519
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 4524-6
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí
Třídicí znak:038519
Účinnost od:1.11.1993
Změny:*1 10.95

ČSN 03 8530
Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení
Třídicí znak:038530
Účinnost od:1.1.1992

ČSN ISO 4525
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech
Třídicí znak:038531
Účinnost od:1.11.2004

ČSN EN ISO 4527
Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení
Třídicí znak:038541
Účinnost od:1.2.2004
Opravy:*1 4.18

ČSN EN 13858
Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli
Třídicí znak:038542
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 13858
Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038542
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN ISO 12683
Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení
Třídicí znak:038543
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN ISO 1461
Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038558
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN ISO 1461
Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038560
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN ISO 1460
Kovové povlaky. Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech. Vážkové stanovení plošné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038561
Účinnost od:1.2.1997
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN 13811
Sherardování - Zinkové difuzní povlaky na železných výrobcích - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038570
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.10.2016


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.