English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

03 87 Ochranné vrstvy organické a kombinované

bylo nalezeno 73 norem

ČSN EN 657
Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038700
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 14923
Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků
Třídicí znak:038701
Účinnost od:1.2.2004

ČSN EN 14616
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038702
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.8.2006

ČSN EN 14616
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038702
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 15311
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038703
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 14665
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Označování na výkresech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038704
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN EN 14665
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038704
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 17836
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038705
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.8.2006

ČSN EN ISO 17836
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038705
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2018

ČSN EN 1395-1
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1395-2
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1395-3
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1395-4
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1395-5
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 1395-6
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1395-7
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1395
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038710
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN ISO 14922-1
Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038711
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 14922-2
Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 2: Komplexní požadavky na jakost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038711
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 14922-3
Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 3: Standardní požadavky na jakost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038711
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 14922-4
Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 4: Základní požadavky na jakost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038711
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 13214
Žárové stříkání - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038712
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15339-2
Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038713
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 15648
Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem
Třídicí znak:038714
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15648
Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038714
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN 582
Žárové stříkání. Stanovení přilnavosti v tahu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038720
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 15340
Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem
Třídicí znak:038721
Účinnost od:1.11.2007

ČSN EN ISO 14920
Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038730
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 13507
Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038731
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN EN 13507
Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038731
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 14921
Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038732
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN ISO 17834
Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot
Třídicí znak:038733
Účinnost od:1.5.2004

ČSN EN ISO 2063
Žárové stříkání - Kovové a jiné anorganické povlaky - Zinek, hliník a jejich slitiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038734
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN ISO 14924
Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků
Třídicí znak:038735
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN 15520
Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky
Třídicí znak:038736
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN 1274
Žárové stříkání - Prášky - Složení, technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038740
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN EN 1274
Žárové stříkání - Prášky - Složení, technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038740
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN ISO 14919
Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038741
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 14918
Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038750
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 13523-0
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 0: Obecný úvod a seznam zkušebních metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-1
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 1: Tloušťka povlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 13523-1
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 13523-2
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 2: Zrcadlový lesk
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-3
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 3: Změna barevného odstínu - Přístrojové porovnání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-4
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 4: Tvrdost tužkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN 13523-5
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-6
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.1.2003
Platnost ukončena:1.2.2021

ČSN EN 13523-7
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-8
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 8: Odolnost v solné mlze
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.1.2003
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 13523-8
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 13523-9
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 9: Odolnost při ponoru ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-10
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 13523-10
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 13523-11
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost rozpouštědlům (Zkouška otěrem)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 13523-12
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 13523-13
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-14
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 14: Křídování (Helmenova metoda)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.12.2001
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-15
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 15: Metamerie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.1.2003
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 13523-16
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 13523-17
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 13523-18
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.2.2021

ČSN EN 13523-19
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 13523-20
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 13523-21
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 13523-21
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 13523-22
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Změna barevného odstínu - Vizuální porovnání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 13523-22
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Změna barevného odstínu - Vizuální porovnání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 13523-23
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Barevná stálost ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 13523-24
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost při stohování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 13523-25
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 25: Odolnost proti vlhkosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-26
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 13523-27
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 13523-29
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038761
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.10.2017


Informační servis
Nabídky práce
  • Přípravář
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: částečný úvazek Pracovní doba: dle rozpis... (30.1.2023)
  • Instruktor svařování
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
  • Technolog svařování, zástupce vedoucího
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.