English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

05 00 Svařování, všeobecně

bylo nalezeno 48 norem

ČSN 05 0000
Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
Třídicí znak:050000
Účinnost od:1.1.1988

ČSN ISO 857
Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050001
Účinnost od:1.5.1997
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN 05 0002
Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
Třídicí znak:050002
Účinnost od:1.7.1989

ČSN 05 0003
Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy
Třídicí znak:050003
Účinnost od:1.3.1992

ČSN 05 0004
Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy
Třídicí znak:050004
Účinnost od:1.2.1992

ČSN EN ISO 6520-1
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
Třídicí znak:050005
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN ISO 6520-1
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050005
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN ISO 6520-2
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050005
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 14610
Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů
Třídicí znak:050007
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN ISO 17659
Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
Třídicí znak:050008
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN 1792
Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů
Třídicí znak:050009
Účinnost od:1.5.2004

ČSN 05 0010
Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov
Třídicí znak:050010
Účinnost od:1.7.1984
Změny:a 8.88

ČSN EN ISO 4063
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050011
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN EN ISO 4063
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050011
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 13622
Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050015
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.8.2018

ČSN EN ISO 6947
Svařování - Pracovní polohy - Definice úhlů sklonu a otočení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050024
Účinnost od:1.2.1999
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN ISO 9692-1
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050025
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN ISO 9692-2
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem
Třídicí znak:050025
Účinnost od:1.8.2000

ČSN EN ISO 9692-3
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin, tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050025
Účinnost od:1.7.2002
Platnost ukončena:1.2.2017
Změny:*A1 8.04

ČSN EN ISO 9692-4
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli
Třídicí znak:050025
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN 1708-1
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti
Třídicí znak:050026
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 1708-1
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050026
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.8.2010
Změny:*A1 8.04

ČSN EN 1708-2
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050026
Účinnost od:1.8.2002
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN 05 0029
Zváranie. Zvarové plochy na oblúkové zváranie plátovanej ocele. Tvar a rozmery
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050029
Účinnost od:1.1.1988
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN 05 0032
Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin
Třídicí znak:050032
Účinnost od:1.7.1980
Změny:*a 5.86

ČSN 05 0040
Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy
Třídicí znak:050040
Účinnost od:1.10.1988

ČSN 05 0042
Spájkovanie. Skúšanie kapilarity spájky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050042
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN 05 0043
Spájkovanie. Skúška ťahom spojov spájkovaných do úkosu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050043
Účinnost od:1.5.1989
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN 05 0044
Spájkovanie. Skúšky ťahom a šmykom kapilárne spájkovaných spojov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050044
Účinnost od:1.5.1989
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN ISO 10564
Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu
Třídicí znak:050045
Účinnost od:1.6.1998

ČSN EN 29454-1
Tavidla pro měkké pájení. Klasifikace a požadavky. Část 1: Klasifikace, označování a balení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050046
Účinnost od:1.3.1997
Platnost ukončena:1.10.2016
Opravy:UR 4.97

ČSN EN ISO 9454-2
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050047
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 29455-1
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050051
Účinnost od:1.3.1997
Platnost ukončena:1.7.2023

ČSN EN ISO 9455-2
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda
Třídicí znak:050052
Účinnost od:1.1.1998

ČSN EN ISO 9455-3
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050053
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 29455-5
Tavidla pro měkké pájení zkušební metody. Část 5: Zkouška na měděném zrcadle (ISO 9455-5:1992)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050055
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN ISO 9455-6
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050056
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2023

ČSN EN 29455-8
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)
Třídicí znak:050058
Účinnost od:1.12.1995

ČSN EN ISO 9455-9
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050059
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 3677
Přídavné kovy pro měkké pájení, tvrdé pájení a pájení do úkosu. Označování (ISO 3677:1992)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050060
Účinnost od:1.4.1996
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN ISO 9455-10
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050060
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 29455-11
Pájení. Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel (ISO 9455-11:1991)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050061
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:10.97

ČSN EN ISO 9455-12
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce
Třídicí znak:050062
Účinnost od:1.3.1997

ČSN EN ISO 9455-13
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050063
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 29455-14
Pájení. Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel (ISO 9455-14:1991)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050064
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 9455-15
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050065
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 9455-16
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:050066
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN ISO 9455-17
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla
Třídicí znak:050067
Účinnost od:1.4.2007


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.