English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

05 11 Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů

bylo nalezeno 67 norem

ČSN EN 1597-1
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební kus pro odběr zkušebních vzorků z čistých svarových kovů z oceli, niklu a niklových slitin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051102
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 1597-2
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051102
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 1597-3
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Zkoušení vhodnosti přídavných materiálů pro svařování koutových svarů v polohách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051102
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN ISO 15792-1
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051102
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.4.2021
Změny:*A1 5.12

ČSN EN ISO 15792-2
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051102
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 15792-3
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051102
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN ISO 3690
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku ve svarovém kovu obloukově svařované feritické oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051105
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN ISO 18592
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051109
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN ISO 14270
Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051110
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN ISO 14272
Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051111
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN ISO 14273
Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051112
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN ISO 14323
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051113
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 895
Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051121
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 910
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky lámavosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051124
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN ISO 5173
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
Třídicí znak:051124
Účinnost od:1.11.2010
Opravy:*1 1.11
Změny:*A1 5.12

ČSN EN 875
Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů - Zkoušky rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051125
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 876
Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavného svarového spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051126
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 1320
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051127
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 1321
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051128
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN ISO 10447
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051129
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN ISO 10447
Zváranie. Odlupovacie a sekáčové skúšanie odporových bodových, výstupkových a švových zvarov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051129
Účinnost od:1.11.1993
Platnost ukončena:1.1.2008

ČSN 05 1130
Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051130
Účinnost od:1.7.1988
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN 05 1131
Svařování. Zkouška tahem tyčí pro výztuž se svarovými spoji
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051131
Účinnost od:1.7.1988
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN 05 1132
Svařování. Zkouška lámavosti tyčí pro výztuž ve svarovém spoji
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051132
Účinnost od:1.7.1988
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN 05 1133
Svařování. Zkouška pevnosti ve smyku bodových svarů tyčí pro výztuž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051133
Účinnost od:1.7.1988
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 1043-1
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051134
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 1043-2
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tvrdosti - Část 2: Zkouška mikrotvrdosti svarových spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051134
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN ISO 14329
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Třídicí znak:051135
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN ISO 17653
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051136
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN ISO 17654
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Odporové svařování - Zkouška tlakem odporových švových svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051137
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN ISO 17655
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu
Třídicí znak:051138
Účinnost od:1.3.2004

ČSN EN ISO 14324
Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu
Třídicí znak:051139
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN ISO 9018
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051140
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN 05 1141
Zváranie. Skúšanie odolnosti zvarového kovu proti tvoreniu kryštalizačných trhlín. Technologické skúšky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051141
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 17642-1
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:051142
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 17642-2
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
Třídicí znak:051142
Účinnost od:1.12.2005

ČSN EN ISO 17642-3
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí
Třídicí znak:051142
Účinnost od:1.12.2005

ČSN 05 1143
Zváranie. Skúšanie odolnosti zvarových spojov proti horúcej praskavosti. Laboratórne skúšky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051143
Účinnost od:1.5.1984
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 17641-1
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:051143
Účinnost od:1.6.2005
Opravy:UR 6.05

ČSN EN ISO 17641-2
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051143
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN 05 1144
Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti
Třídicí znak:051144
Účinnost od:1.7.1991

ČSN EN ISO 14271
Zkoušení tvrdosti podle Vickerse odporových bodových, výstupkových a švových svarů (nízké zatížení a mikrotvrdost)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051145
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN 1435
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051150
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.10.2013
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN 05 1155
Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem
Třídicí znak:051155
Účinnost od:1.3.1982

ČSN 05 1161
Zváranie. Skúška zvarových spojov potrubia a tlakových nádob z plastov vnútorným pretlakom
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051161
Účinnost od:1.12.1985
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN 05 1162
Zváranie. Skúšanie zvarových spojov plastov. Dlhodobá skúška ťahom
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051162
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 12062
Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051170
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.10.2010
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN ISO 17635
Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051170
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.7.2017
Opravy:*1 12.10

ČSN EN 1714
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051171
Účinnost od:1.10.1999
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN 1712
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051172
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN 1713
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051173
Účinnost od:1.12.1999
Platnost ukončena:1.11.2010
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN ISO 23279
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051173
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN ISO 9764
Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad
Třídicí znak:051174
Účinnost od:1.11.1994

ČSN EN 1289
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051176
Účinnost od:1.12.1999
Platnost ukončena:1.7.2010
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN ISO 23277
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051176
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 12517-1
Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 1: Hodnocení svarových spojů u oceli, niklu, titanu a jejich slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051178
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 12517-1
Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 1: Hodnocení svarových spojů u oceli, niklu, titanu a jejich slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051178
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 12517-2
Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 2: Hodnocení svarových spojů u hliníku a jeho slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051178
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 12517
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051178
Účinnost od:1.12.1999
Platnost ukončena:1.11.2006
Změny:*A1 7.04, *A2 8.04

ČSN EN 1711
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051179
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.5.2016
Změny:*A1 8.04

ČSN EN 970
Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051180
Účinnost od:1.12.1998
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 1290
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051182
Účinnost od:1.2.2000
Platnost ukončena:1.7.2010
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN ISO 17638
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051182
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 1291
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051183
Účinnost od:1.2.2000
Platnost ukončena:1.7.2010
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN ISO 23278
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051183
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN ISO 22825
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051184
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 15617
Nedestruktivní zkoušení svarů - Difrakční technika měření doby průchodu - Stupně přípustnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:051185
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.4.2014
Opravy:1 3.10


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.