English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

05 20 Stroje a zařízení, všeobecně

bylo nalezeno 28 norem

ČSN ISO 9090
Zváranie. Plynotesnosť zariadení na plameňové zváranie a príbuzné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052005
Účinnost od:1.11.1993
Platnost ukončena:1.6.2020
Změny:*1 4.97

ČSN 05 2008
Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie
Třídicí znak:052008
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 05 2010
Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania
Třídicí znak:052010
Účinnost od:1.1.1989
Změny:1 1.92

ČSN EN 27286
Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052011
Účinnost od:1.1.1996
Platnost ukončena:1.7.2023

ČSN EN 50063
Bezpečnostní požadavky na konstrukci a stavbu zařízení pro odporové svařování a podobné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052012
Účinnost od:1.8.1994
Platnost ukončena:1.10.2011
Změny:*Z1 6.09

ČSN EN 50240
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro odporová svařovací zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052013
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.2.2011
Opravy:*1 4.06
Změny:*Z1 11.08

ČSN EN 62135-1
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052013
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:11.6.2018
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 62135-2
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052013
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:31.3.2018
Změny:*Z1 12.15

ČSN EN ISO 7284
Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu
Třídicí znak:052015
Účinnost od:1.10.1998
Opravy:12.98

ČSN EN ISO 5826
Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Všeobecné požadavky platné pro všechny transformátory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052020
Účinnost od:1.12.2004
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN ISO 22829
Odporové svařování - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště se zabudovaným transformátorem - Transformátory s usměrňovačem pracující při kmitočtu 1 000 Hz
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052025
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN ISO 5828
Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky
Třídicí znak:052030
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN ISO 8205-1
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052031
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 8205-2
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052031
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 8205-3
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052031
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN ISO 14744-1
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky
Třídicí znak:052040
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN ISO 14744-1
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052040
Účinnost od:1.8.2002
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN ISO 14744-2
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí
Třídicí znak:052040
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN ISO 14744-3
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku
Třídicí znak:052040
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN ISO 14744-4
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování
Třídicí znak:052040
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN ISO 14744-5
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení
Třídicí znak:052040
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN ISO 14744-6
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu
Třídicí znak:052040
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN ISO 15616-1
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti
Třídicí znak:052050
Účinnost od:1.7.2004

ČSN EN ISO 15616-2
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti
Třídicí znak:052050
Účinnost od:1.7.2004

ČSN EN ISO 15616-3
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu
Třídicí znak:052050
Účinnost od:1.7.2004

ČSN EN ISO 22827-1
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení
Třídicí znak:052055
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN ISO 22827-2
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus
Třídicí znak:052055
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN ISO 17662
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052060
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.11.2016


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.