English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

05 26 Svařování elektrickým odporem bodové

bylo nalezeno 25 norem

ČSN EN ISO 17677-1
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052610
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 8166
Odporové svařování - Způsob hodnocení životnosti bodových svařovacích elektrod při konstantním nastavení stroje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052620
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.4.2016

ČSN EN ISO 14327
Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování
Třídicí znak:052625
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN ISO 18594
Odporové bodové, výstupkové a švové svařování - Způsob určování přechodového odporu u hliníkových a ocelových materiálů
Třídicí znak:052630
Účinnost od:1.11.2007

ČSN EN ISO 17657-3
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu
Třídicí znak:052635
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN ISO 17657-4
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém
Třídicí znak:052635
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN ISO 17657-5
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu
Třídicí znak:052635
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN ISO 14373
Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052640
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN ISO 16432
Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
Třídicí znak:052641
Účinnost od:1.1.2008

ČSN EN ISO 16433
Odporové svařování - Postup pro švové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
Třídicí znak:052642
Účinnost od:1.1.2008

ČSN EN 21089
Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení. Rozměry (ISO 1089:1980)
Třídicí znak:052670
Účinnost od:1.12.1995

ČSN ISO 8430-1
Zváranie. Držiaky elektród. Časť 1: Kužežové upnutie, kužežovitosť 1:10
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052671
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.10.2016
Změny:*1 12.96

ČSN ISO 8430-2
Zváranie. Držiaky elektród. Časť 2: Upnutie Morseho kužežom
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052671
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.10.2016
Změny:*1 12.96

ČSN ISO 8430-3
Zváranie. Držiaky elektród. Časť 3: Valcové upnutie s dorazom
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052671
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.10.2016
Změny:*1 12.96

ČSN EN 29313
Odporová bodová svařovací zařízení. Chladicí trubky (ISO 9313:1989)
Třídicí znak:052672
Účinnost od:1.8.1996

ČSN EN ISO 5183-1
Odporová svařovací zařízení - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 1: Kuželové upevnění, kuželovitost 1:10
Třídicí znak:052673
Účinnost od:1.7.2001

ČSN EN ISO 5183-2
Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem
Třídicí znak:052673
Účinnost od:1.5.2003

ČSN EN 25184
Přímé elektrody pro odporové bodové svařování
Třídicí znak:052675
Účinnost od:1.4.1997

ČSN EN ISO 5182
Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052678
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN EN 25821
Elektrodové čepičky pro odporové bodové svařování (ISO 5821:1979)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052679
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN ISO 5821
Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování
Třídicí znak:052679
Účinnost od:1.7.2010

ČSN ISO 5822
Zariadenie pre bodové zváranie. Kužežové valčekové a kužežové krúžkové kalibre
Třídicí znak:052680
Účinnost od:1.11.1992
Změny:*1 12.96

ČSN EN 28167
Svařování. Výstupky pro odporové svařování (ISO 8167:1989)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052690
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 25827
Bodové svařování. Podložky elektrod, klínové elektrody a upínky elektrod (ISO 5827:1983)
Třídicí znak:052695
Účinnost od:1.12.1995

ČSN EN ISO 9312
Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052696
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.1.2014


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.