English svareni
Vybrané normy.

Platnost:



Účinnost/změny od:


[Tisk]

05 42 Pomocné stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů

bylo nalezeno 16 norem

ČSN EN 1327
Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy
Třídicí znak:054227
Účinnost od:1.3.1998

ČSN EN 730-1
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054230
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 730-2
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054230
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 874
Zařízení pro plamenové svařování - Strojní řezáky s válcovým pouzdrem pro hořlavý plyn a kyslík - Konstrukční typy, všeobecné požadavky, způsoby zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054232
Účinnost od:1.11.1997
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 559
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054240
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN ISO 3821
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054240
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 560
Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054241
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.4.2019
Opravy:*1 6.08

ČSN EN 1256
Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy
Třídicí znak:054242
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN 1256
Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054242
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN 561
Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy
Třídicí znak:054245
Účinnost od:1.11.2003

ČSN EN ISO 14113
Zařízení pro plamenové svařovaní - Pryžové a plastové hadice s koncovkami pro stlačené nebo zkapalněné plyny do nejvyššího pracovního tlaku 450 bar
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054247
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN ISO 14113
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054247
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 562
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054250
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN ISO 5171
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054250
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 2503
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech
Třídicí znak:054251
Účinnost od:1.1.2010
Změny:A1 11.15

ČSN EN ISO 2503
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily pro lahve na stlačené plyny do 300 bar, používané při svařování, řezání a příbuzných procesech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:054251
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.1.2010


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.