English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

05 68 Svařování plastů

bylo nalezeno 16 norem

ČSN EN 12814-1
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.12.2001

ČSN EN 12814-2
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN EN 12814-3
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.10.2014
Změny:*A1 10.06

ČSN EN 12814-4
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12814-5
Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.6.2003

ČSN EN 12814-6
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.12.2001

ČSN EN 12814-7
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.7.2003

ČSN EN 12814-8
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056820
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN 05 6823
Zváranie. Skúška zvarových spojov plastov ohýbaním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056823
Účinnost od:1.9.1984
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN 1778
Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů
Třídicí znak:056825
Účinnost od:1.9.2002

ČSN EN 14728
Vady svarů termoplastů - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056826
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 14728
Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056826
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 13100-1
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056830
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 13100-2
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:056830
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 13100-3
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem
Třídicí znak:056830
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 13705
Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem)
Třídicí znak:056832
Účinnost od:1.6.2005
Opravy:*1 12.07


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.