English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

07 84 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

bylo nalezeno 47 norem

ČSN EN 14894
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a cisteren
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078400
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 12817
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nejvýše 13 m3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078409
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 12819
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078410
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 15609
Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla - Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078415
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 14427
Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078427
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.2.2015
Změny:*A1 8.06

ČSN EN 12807
Přepravní znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Navrhování a konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078430
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN 12807
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078430
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 13109
Zásobníky LPG - Likvidace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078435
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 13799
Měřidla obsahu pro zásobníky LPG
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078436
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.10.2012
Opravy:*1 11.07

ČSN EN 13110
Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078439
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 1440
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078440
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 1440
Zařízení a příslušenství na LPG - Pravidelná revize znovuplnitelných lahví na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078440
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 1439
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078441
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 1439
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly lahví na LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078441
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 14140 +A1
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078442
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 14140
Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078442
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN 15202
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078443
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 14794
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078444
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 14795
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078445
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 12493
Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - Autocisterny - Provedení a výroba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078450
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 12493
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - Provedení a výroba autocisteren
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078450
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 12805
Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky
Třídicí znak:078451
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12806
Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže
Třídicí znak:078452
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN 13856
Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla
Třídicí znak:078453
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 13365
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění
Třídicí znak:078454
Účinnost od:1.4.2003
Změny:A1 4.06

ČSN EN 13385
Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění
Třídicí znak:078455
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 13776
Postupy plnění a vyprazdňování silničních cisteren na LPG
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078456
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 13952
Lahve na LPG - Postupy plnění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078457
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.1.2018
Změny:A1 10.06

ČSN EN 14893
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078458
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.12.2014
Opravy:*1 7.07

ČSN EN 13760
Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078460
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 14678-1
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078461
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 14678-2
Zařízení a příslušenství na LPG - Zařízení automobilových čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Část 2: Komponenty kromě výdejních stojanů a požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078461
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 14678-1+A1
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078461
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 14763
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078462
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 13953+A1
Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078463
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 13953
Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078463
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 13175+A2
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078465
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 13175
Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078465
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.12.2007
Změny:*A1 7.05

ČSN EN 14767
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078467
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 12252+A1
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078472
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12252
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078472
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 14841
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vyprazdňování železničních cisteren na LPG
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078474
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 12979
Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078479
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN 14334
Revize a zkoušení autocisteren na LPG
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078484
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 14912
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) prováděné při pravidelné revizi lahví
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078492
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 14913
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce; zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078493
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 14914
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce; pravidelná revize
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:078494
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.10.2008


Informační servis
Nabídky práce
  • Přípravář
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: částečný úvazek Pracovní doba: dle rozpis... (30.1.2023)
  • Instruktor svařování
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
  • Technolog svařování, zástupce vedoucího
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.