English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

13 ARMATURY A POTRUBÍ
13 00 Potrubí, všeobecně (14)
13 01 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod. (4)
13 03 Součásti potrubí (1)
13 04 Součásti potrubí (1)
13 05 Uložení potrubí (1)
13 07 Uložení potrubí (1)
13 08 Uložení potrubí (1)
13 10 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž (3)
13 11 Přírubová hrdla a příruby (9)
13 13 Přírubová hrdla a příruby (9)
13 15 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.) (30)
13 18 Různé části potrubí (4)
13 20 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných (28)
13 21 Litinové odpadní trouby a tvarovky (9)
13 22 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované (17)
13 23 Hrdla, kolena, přechody (5)
13 26 Ohyby trubkové hladké a záhybové (1)
13 27 Kompenzátory (1)
13 30 Armatury průmyslové, všeobecně (60)
13 32 Termoplastové armatury (9)
13 35 Ventily uzavírací (9)
13 37 Šoupátka (6)
13 38 Šoupátka (1)
13 39 Motýlové uzavírací klapky (2)
13 40 Ventily zpětné (7)
13 41 Kohouty (7)
13 42 Zpětné klapky a koše (2)
13 43 Pojistné ventily (11)
13 45 Ventily regulační (24)
13 47 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové (1)
13 48 Samočinné odvaděče kondenzátu (6)
13 53 Ventily uzavírací (3)
13 56 Armatury pro těžbu nafty (4)
13 58 Armatury budov (10)
13 61 Armatury pro technické plyny (2)
13 63 Armatury kanalizační (14)
13 65 Armatury vodárenské (6)
13 66 Armatury protipožární (4)
13 70 Drobné armatury všeobecně a různé (5)
13 71 Drobné armatury vodovodní (28)
13 72 Drobné armatury vodovodní (8)
13 73 Drobné armatury pro ústřední topení (1)
13 74 Drobné armatury plynovodní (12)
13 75 Drobné armatury přesné (6)
13 76 Šroubení a součásti šroubení (21)
13 77 Šroubení a součásti šroubení (38)
13 78 Šroubení a součásti šroubení (25)
13 79 Šroubení a součásti šroubení (29)
13 81 Trubky a tvarovky z tvárné litiny (5)
13 82 Fitinky z temperované litiny a ocelové (3)
13 84 Tvarovky z mědi a slitin mědi (5)
13 87 Potrubí a tvarovky z plastů (2)
13 90 Kovové hadice a dilatační spoje (3)
13 93 Armatury z nerezivějících ocelí (1)
13 97 Armatury pro syntetickou chemii (38)

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.