English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

13 30 Armatury průmyslové, všeobecně

bylo nalezeno 60 norem

ČSN 13 3000
Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur
Třídicí znak:133000
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 5.89, *2 9.96

ČSN EN 736-1
Armatury. Terminologie. Část 1: Definice typů armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.10.2018
Opravy:UR 11.96

ČSN EN 736-2
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN EN 736-3
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2008

ČSN EN 736-3
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.10.2008
Změny:*A1 5.02

ČSN EN 12627
Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133002
Účinnost od:1.9.2000
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 12266-1
Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 12266-2
Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 2: Zkoušky, zkušební postupy a přejímací podmínky - Doplňující požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133003
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 19
Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133004
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN 13 3005-1
Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
Třídicí znak:133005
Účinnost od:1.7.1994

ČSN 13 3005-2
Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na značení regulačních ventilů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133005
Účinnost od:1.2.1985
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN 13 3007
Průmyslové armatury. Štítky armatur. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133007
Účinnost od:1.1.1985
Platnost ukončena:1.7.2009
Změny:1 11.92

ČSN EN ISO 15848-1
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN ISO 15848-2
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 1267
Armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133010
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 12516-1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.9.2015
Opravy:*1 12.07, *2 3.11

ČSN EN 12516-2
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 12516-3
Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.9.2003
Opravy:*1 1.04

ČSN EN 12516-4
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 12760
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133015
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN 13 3020
Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
Třídicí znak:133020
Účinnost od:1.12.1993

ČSN EN 1503-1
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133022
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN 1503-2
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133022
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN 1503-3
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133022
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN 1503-4
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133022
Účinnost od:1.11.2003
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 12570
Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu
Třídicí znak:133023
Účinnost od:1.6.2001
Opravy:*1 6.20

ČSN EN 558-1
Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 1: Armatury označované - PN
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.10.2008
Opravy:*1 6.99

ČSN EN 558
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2012
Opravy:1 5.11

ČSN EN 558-2
Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Část 2: Armatury označované - Class
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133032
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 12982
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
Třídicí znak:133034
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 12982
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133034
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 12982
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133034
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 13709
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
Třídicí znak:133040
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 13709
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133040
Účinnost od:1.11.2003
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN 13 3041
Průmyslové armatury. Přírubové, bezpřírubové a přivařovací armatury. Určování stavební délky a její tolerance
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133041
Účinnost od:1.1.1984
Platnost ukončena:1.7.2009
Změny:*1 3.97, *Z2 8.01

ČSN EN 12567
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro zkapalněný zemní plyn - Požadavky na způsobilost a příslušné ověřovací zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133045
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN 13 3051-1
Průmyslové armatury. Uzavírací a zpětné ventily přivařovací přímé bez doplňkově přivařených hrdel. Stavební délky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133051
Účinnost od:1.1.1984
Platnost ukončena:1.7.2009
Změny:*Z1 8.01

ČSN 13 3052-1
Průmyslové armatury. Zpětné klapky přivařovací bez doplňkově přivařených hrdel. Stavební délky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133052
Účinnost od:1.1.1984
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN 13 3053-1
Průmyslové armatury. Uzavírací šoupátka přivařovací bez doplňkově přivařených hrdel. Stavební délky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133053
Účinnost od:1.1.1984
Platnost ukončena:1.7.2009
Změny:*Z1 8.01

ČSN EN 13397
Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů
Třídicí znak:133055
Účinnost od:1.9.2002

ČSN 13 3058
Průmyslové armatury. Uzavírací klapky bezpřírubové. Stavební délky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133058
Účinnost od:1.1.1985
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN 13 3060-1
Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení
Třídicí znak:133060
Účinnost od:1.7.1989

ČSN 13 3060-2
Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
Třídicí znak:133060
Účinnost od:1.6.1979
Změny:*a 5.89, 2 6.93

ČSN 13 3060-3
Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy
Třídicí znak:133060
Účinnost od:1.6.1979
Změny:*a 5.89, b 8.90, 3 6.93

ČSN 13 3060-4
Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur
Třídicí znak:133060
Účinnost od:1.11.1993

ČSN EN 12569
Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133065
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN 12351
Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami
Třídicí znak:133070
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 12351
Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133070
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN 13 3080
Průmyslové armatury. Obtoky armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133080
Účinnost od:1.1.1988
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN 61518
Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)
Třídicí znak:133085
Účinnost od:1.12.2001
Opravy:1 4.03

ČSN EN ISO 5210
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133090
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 5211
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133091
Účinnost od:1.11.2001
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15081
Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur
Třídicí znak:133095
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 15714-1
Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN 15714-2
Průmyslové armatury - Pohony - Část 2: Elektrické pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 15714-3
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN 15714-4
Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.5.2010


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.