English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

13 90 Kovové hadice a dilatační spoje

byly nalezeny 3 normy

ČSN EN 14585-1
Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky
Třídicí znak:139010
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 14800
Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva
Třídicí znak:139020
Účinnost od:1.1.2008

ČSN EN 14917
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139030
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.12.2012


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.