English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

13 97 Armatury pro syntetickou chemii

bylo nalezeno 38 norem

ČSN 13 9700
Armatury a potrubí. Přehled součástí potrubí a armatur pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139700
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9701
Armatury a potrubí. Připojovací rozměry potrubí a armatur pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139701
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9702
Armatury a potrubí. Přehled materiálu potrubí a armatur pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139702
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9703
Armatury a potrubí. Obrobené konce trubek, tvarovek a armatur pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139703
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9710
Armatury a potrubí. Součásti přírubových spojů potrubí pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2). Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139710
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9711
Armatury a potrubí. Příruby závitové ploché pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139711
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9712
Armatury a potrubí. Příruby zaslepovací pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139712
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9713
Armatury a potrubí. Přírubové přechody pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139713
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9714
Armatury a potrubí. Příruby na teploměrové jímky pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139714
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9721
Armatury a potrubí. Těsnicí čočky pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139721
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9722
Armatury a potrubí. Zaslepovací čočky pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139722
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9723
Armatury a potrubí. Ukazatel k zaslepovacím čočkám pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139723
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9731
Armatury a potrubí. Šrouby závrtné přesné a přesné pružné pro potrubí s pracovním přetlakem 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139731
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9732
Armatury a potrubí. Délky šroubů pro přírubové spoje potrubí s pracovním přetlakem 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139732
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9736
Armatury a potrubí. Teploměrové jímky s vnějším závitem pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139736
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9737
Armatury a potrubí. Teploměrové jímky s vnitřním závitem pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139737
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9740
Armatury a potrubí. Tvarovky pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2). Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139740
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9741
Armatury a potrubí. Tvarovky L pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139741
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9742
Armatury a potrubí. Tvarovky L s odběrem pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139742
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9743
Armatury a potrubí. Tvarovky L prodloužené pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139743
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9744
Armatury a potrubí. Tvarovky T pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139744
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9745
Armatury a potrubí. Tvarovky T s odběrem pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139745
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9746
Armatury a potrubí. Čočkové přípojky pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139746
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9747
Armatury a potrubí. Přípojky s odběrem pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139747
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9750
Armatury a potrubí. Oblouky 90° pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139750
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9751
Armatury a potrubí. Oblouky 90° nerovnoramenné pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139751
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9752
Armatury a potrubí. Oblouk 180° pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139752
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9755
Armatury a potrubí. Přechody pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139755
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9760
Armatury průmyslové. Armatury pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2). Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139760
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007
Změny:1 6.93

ČSN 13 9761
Armatury průmyslové. Ventil uzavírací přímý k tlakoměru pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2) Js 3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139761
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9765
Armatury průmyslové. Ventil uzavírací nárožní pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139765
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9766
Armatury průmyslové. Ventily uzavírací nárožní přírubové a přivařovací pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139766
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9771
Armatury průmyslové. Ventily zpětné s kuželkou přírubové a přivařovací pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139771
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9772
Armatury průmyslové. Ventily zpětné s koulí přírubové a přivařovací pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139772
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9775
Armatury průmyslové. Ventily regulační nárožní přírubové a přivařovací pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139775
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9776
Armatury průmyslové. Ventily regulační nárožní s komorou pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139776
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9785
Armatury průmyslové. Stavoznak pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139785
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 13 9791
Armatury průmyslové. Odlučovače pro pracovní přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:139791
Účinnost od:1.4.1977
Platnost ukončena:1.5.2007


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.