English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

26 03 Společné nosné dopravní prostředky

bylo nalezeno 11 norem

ČSN EN ISO 22721
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování
Třídicí znak:260359
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 12882
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260369
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 252
Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260380
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN 14973+A1
Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260384
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN ISO 583
Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka částí - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260384
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN ISO 703
Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260385
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN ISO 283
Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260387
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN ISO 7590
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260388
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 12881-1+A1
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260390
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 12881-2+A1
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu
Třídicí znak:260390
Účinnost od:1.12.2008

ČSN EN ISO 15236-3
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:260398
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.11.2017


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.