English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 HUTNICTVÍ
42 00 Všeobecné předpisy (80)
42 01 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy (46)
42 02 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy (52)
42 03 Mechanické zkoušení kovů (110)
42 04 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů (61)
42 05 Chemické zkoušení kovů a feroslitin (150)
42 06 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin (382)
42 07 Zkoušení kovů (26)
42 08 Prášková metalurgie (71)
42 09 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry (80)
42 10 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy (58)
42 11 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy (4)
42 12 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy (15)
42 13 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy (60)
42 14 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy (108)
42 15 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy (31)
42 16 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin (11)
42 18 Bezpečnostní předpisy (1)
42 19 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti (5)
42 20 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení (2)
42 21 Surové železo, materiálové listy (4)
42 22 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy (10)
42 23 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy (8)
42 24 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky (14)
42 25 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy (6)
42 26 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy (7)
42 27 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy (23)
42 28 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy (7)
42 29 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy (32)
42 30 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy (5)
42 31 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy (9)
42 33 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy (9)
42 34 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy (9)
42 35 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy (4)
42 37 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy (4)
42 38 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy (29)
42 39 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy (9)
42 40 Hliník tvářený. Materiálové listy (18)
42 43 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy (14)
42 44 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy (4)
42 45 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy (2)
42 49 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy (1)
42 51 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry (2)
42 53 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla) (16)
42 54 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry (2)
42 55 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry (30)
42 56 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry (5)
42 57 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry (12)
42 58 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry (4)
42 59 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry (5)
42 60 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry (3)
42 63 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry (6)
42 64 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry (26)
42 65 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry (11)
42 66 Ocelové dráty a výrobky z drátu (12)
42 67 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry (9)
42 68 Ohýbané profily ocelové (3)
42 69 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry (14)
42 72 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry (3)
42 73 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (6)
42 74 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (2)
42 75 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry (8)
42 76 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry (8)
42 77 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (10)
42 78 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (4)
42 83 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry (11)
42 84 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry (7)
42 87 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry (3)
42 90 Výkovky z ocelí (11)
42 96 Tlakové odlitky (1)
42 97 Zkoušení odlitků (10)
42 98 Různé hutní výrobky (1)

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.