English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 00 Všeobecné předpisy

bylo nalezeno 80 norem

ČSN 42 0001
Přehled skupin a podskupin norem třídy 42 - hutnictví
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420001
Účinnost od:1.3.1976
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN 42 0002
Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420002
Účinnost od:1.7.1978
Platnost ukončena:1.11.2017
Změny:1 6.94

ČSN EN 10020
Definice a rozdělení ocelí
Třídicí znak:420002
Účinnost od:1.7.2001

ČSN 42 0003
Metalografie oceli. Názvosloví
Třídicí znak:420003
Účinnost od:1.11.1974

ČSN EN 10052
Terminologie tepelného zpracování železných výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420004
Účinnost od:1.4.1996
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 1560
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420005
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN 42 0006
Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky
Třídicí znak:420006
Účinnost od:1.7.1971
Změny:a 4.81

ČSN EN 10168
Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů
Třídicí znak:420007
Účinnost od:1.5.2005

ČSN 42 0008
Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků
Třídicí znak:420008
Účinnost od:1.7.1988

ČSN EN 10204
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
Třídicí znak:420009
Účinnost od:1.9.2005
Opravy:*1 9.13

ČSN 42 0010
Barevné označování ocelí
Třídicí znak:420010
Účinnost od:1.10.1975
Změny:a 10.79, *b 2.84, *c 6.91, *4 11.96

ČSN CR 10260
Systémy označování ocelí - Přídavné symboly
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420011
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.5.2006
Opravy:*1 6.01

ČSN EN 10027-1
Systémy označování ocelí. Část 1: Systém zkráceného označování. Základní symboly
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420011
Účinnost od:1.5.1995
Platnost ukončena:1.5.2006

ČSN EN 10027-1
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420011
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 10027-2
Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420012
Účinnost od:1.4.1995
Platnost ukončena:1.1.2016
Změny:*1 11.97

ČSN ISO 16020
Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník
Třídicí znak:420013
Účinnost od:1.1.2008

ČSN 42 0015
Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad
Třídicí znak:420015
Účinnost od:1.5.1970

ČSN EN 10163-1
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:420016
Účinnost od:1.8.2005
Opravy:*1 8.07

ČSN EN 10163-2
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel
Třídicí znak:420017
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 10163-3
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové
Třídicí znak:420018
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 10221
Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420019
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN 42 0021
Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420021
Účinnost od:1.10.1980
Platnost ukončena:1.6.2022
Změny:*a 4.81, b 3.89

ČSN 42 0022
Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420022
Účinnost od:1.4.1996
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN 10067
Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru
Třídicí znak:420023
Účinnost od:1.9.1998

ČSN EN 10342
Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených
Třídicí znak:420026
Účinnost od:1.1.2006

ČSN 42 0030
Ocelový a litinový odpad
Třídicí znak:420030
Účinnost od:1.4.1994

ČSN EN ISO 18286
Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420031
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 10056-2
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420032
Účinnost od:1.4.1995

ČSN EN 10024
Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů
Třídicí znak:420033
Účinnost od:1.12.1996

ČSN EN 10034
Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420033
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN 10051 +A1
Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420034
Účinnost od:1.6.2000
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN ISO 9444-2
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech
Třídicí znak:420035
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 10143
Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420036
Účinnost od:1.12.2006

ČSN EN 10143
Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420036
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 10048
Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420037
Účinnost od:1.6.2000
Opravy:*1 7.00, *2 12.04

ČSN EN 10140
Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420038
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN 10140
Pásy ocelové válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420038
Účinnost od:1.10.1998
Platnost ukončena:1.1.2007

ČSN EN 10258
Úzké pásy a pruhy z korozivzdorných ocelí válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420039
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN ISO 9445-1
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy
Třídicí znak:420039
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN ISO 9445-2
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech
Třídicí znak:420039
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN ISO 9445
Úzké a široké pásy, plechy a pruhy z korozivzdorné oceli válcované kontinuálně za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420039
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN EN 10259
Široké pásy a plechy z korozivzdorných ocelí válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420040
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 10001
Definice a rozdělení surových želez
Třídicí znak:420041
Účinnost od:1.5.1994

ČSN 42 0042
Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba
Třídicí znak:420042
Účinnost od:1.1.1971
Změny:*a 10.86

ČSN EN 10139
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420043
Účinnost od:1.9.2002
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 10079
Definice ocelových výrobků
Třídicí znak:420044
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 10079
Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420044
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN 10251
Magnetické materiály - Způsoby stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420047
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 10266
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky
Třídicí znak:420048
Účinnost od:1.10.2004

ČSN EN ISO 3252
Prášková metalurgie - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420049
Účinnost od:1.8.2001
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN 42 0052
Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví
Třídicí znak:420052
Účinnost od:1.7.1984

ČSN EN 515
Hliník a slitiny hliníku. Výrobky tvářené. Označování stavů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420053
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.10.2017
Opravy:*1 2.08

ČSN 42 0054
Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami
Třídicí znak:420054
Účinnost od:1.1.1988
Změny:*1 6.96, *2 3.99, *3 1.00

ČSN 42 0055
Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů
Třídicí znak:420055
Účinnost od:1.4.1978
Opravy:UR 4.96
Změny:*1 1.96, *2 6.96, *3 3.99, *4 1.00

ČSN 42 0056
Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice
Třídicí znak:420056
Účinnost od:1.3.1993

ČSN 42 0060
Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
Třídicí znak:420060
Účinnost od:1.10.1992

ČSN 42 0062
Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
Třídicí znak:420062
Účinnost od:1.10.1994

ČSN EN 10248-2
Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420066
Účinnost od:1.5.1998

ČSN EN 10249-2
Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:420067
Účinnost od:1.6.1998

ČSN EN 10302
Žáropevné oceli (odolné tečení), niklové a kobaltové slitiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420080
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.4.2006

ČSN 42 0090-1
Materiál pro tepelná energetická zařízení
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978
Změny:a 9.81, b 5.84

ČSN 42 0090-2
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978

ČSN 42 0090-3
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978

ČSN 42 0090-4
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Výkovky a výlisky
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978

ČSN 42 0090-5
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče na spojovací části
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978

ČSN 42 0090-6
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče tvarové válcované za tepla nebo tažené za studena
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978

ČSN 42 0090-7
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978

ČSN 42 0090-8
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Šedá, temperovaná a tvárná litina
Třídicí znak:420090
Účinnost od:1.5.1978

ČSN ISO 4200
Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky
Třídicí znak:420091
Účinnost od:1.4.1994

ČSN EN 10220
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky
Třídicí znak:420092
Účinnost od:1.4.2005
Opravy:*1 9.13

ČSN EN 10305-1
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420093
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 10305-1
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420093
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 10305-2
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420093
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 10305-3
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420093
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 10305-5
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420093
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 10305-2
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420094
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 10305-3
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420095
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 10305-4
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420096
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 10305-5
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420097
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 10305-6
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420098
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.10.2016


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.