English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 02 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

bylo nalezeno 52 norem

ČSN 42 0208
Plechy v tabuliach a vo zvitkoch z ocelí tried 10 a 11 valcované za tepla spojitým procesom. Technické dodacie predpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420208
Účinnost od:1.7.1988
Platnost ukončena:1.12.2007
Změny:a 5.90, b 11.90, 3 4.92, 4 9.93, 5 3.94

ČSN 42 0209
Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420209
Účinnost od:1.5.1992
Změny:*1 3.94

ČSN 42 0210
Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420210
Účinnost od:1.11.1993
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN 42 0211
Plechy z ocelí třídy 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420211
Účinnost od:1.4.1964
Platnost ukončena:1.12.2007
Změny:a 9.83, b 11.90, c 9.91

ČSN 42 0214
Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi tř. 17. Tloušťky 6 až 50 mm. Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420214
Účinnost od:1.1.1977
Platnost ukončena:1.6.2022
Změny:a 11.90

ČSN 42 0220
Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420220
Účinnost od:1.4.1988
Změny:a 11.90

ČSN EN 10107
Plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420231
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 10265
Magnetické materiály - Požadavky na ocelové plechy a pásy s určenými mechanickými a magnetickými vlastnostmi
Třídicí znak:420232
Účinnost od:1.1.1998

ČSN EN 10303
Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420233
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 10106
Plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané v tepelně zpracovaném stavu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420234
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 10106
Plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané v tepelně zpracovaném stavu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420234
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 10126
Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420236
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 10341
Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání
Třídicí znak:420236
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN 10165
Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420237
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 10304
Magnetické materiály (železo a ocel) pro použití na relé
Třídicí znak:420238
Účinnost od:1.2.2002

ČSN EN ISO 683-17
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420240
Účinnost od:1.11.2002
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN 42 0245
Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420245
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0248
Výrobky z magneticky měkké oceli 12 014. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420248
Účinnost od:1.1.1980
Změny:a 11.90

ČSN 42 0250
Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420250
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0251
Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420251
Účinnost od:1.6.1990
Změny:a 11.90

ČSN 42 0252
Trubky bezešvé z ocelí třídy 17. Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420252
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.6.2022
Změny:1 14.92

ČSN EN 10224
Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:420253
Účinnost od:1.4.2005
Opravy:*1 3.06
Změny:*A1 1.06

ČSN EN 10312
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:420254
Účinnost od:1.4.2005
Opravy:*1 3.06
Změny:*A1 1.06

ČSN EN 10240
Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech
Třídicí znak:420255
Účinnost od:1.4.2001

ČSN EN 10297-1
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí
Třídicí znak:420258
Účinnost od:1.8.2004
Opravy:*1 6.05

ČSN EN 10297-2
Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli
Třídicí znak:420258
Účinnost od:1.7.2006
Opravy:*1 8.07

ČSN 42 0260
Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420260
Účinnost od:1.1.1989

ČSN EN 10216-1
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420261
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.8.2014
Změny:*A1 11.04

ČSN EN 10216-2
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420262
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.3.2008
Změny:*A1 11.04

ČSN EN 10216-2+A2
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420262
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 10216-3
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420263
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.8.2014
Změny:*A1 11.04

ČSN EN 10216-4
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420264
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.8.2014
Změny:*A1 11.04

ČSN EN 10216-5
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420265
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.8.2014
Opravy:*1 4.09

ČSN 42 0271
Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky
Třídicí znak:420271
Účinnost od:1.1.1994

ČSN EN 10254
Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky
Třídicí znak:420271
Účinnost od:1.5.2003

ČSN 42 0276
Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420276
Účinnost od:1.4.1971
Změny:a 1.79, 2 4.92, 3 9.93, 4 3.94

ČSN 42 0278
Výkovky z ocelí nástrojových. Přídavky na obrábění a mezní úchylky
Třídicí znak:420278
Účinnost od:1.11.1953

ČSN 42 0282
Dělení ocelových tlustých plechů. Řezání kyslíkem
Třídicí znak:420282
Účinnost od:1.5.1973
Změny:a 6.79

ČSN 42 0283
Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách
Třídicí znak:420283
Účinnost od:1.1.1980

ČSN 42 0284
Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot
Třídicí znak:420284
Účinnost od:1.7.1970
Změny:a 6.79, b 11.90, 3 10.92

ČSN 42 0285
Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot
Třídicí znak:420285
Účinnost od:1.7.1970
Změny:a 8.71, b 6.79, c 7.83, d 11.90, 5 10.92

ČSN EN 10250-1
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420286
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 10250-2
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420287
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 10250-3
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420288
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 10250-4
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420289
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 10222-1
Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420290
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.11.2017
Změny:*A1 1.03

ČSN EN 10222-2
Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420291
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 10222-3
Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420292
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 10222-4
Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420293
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.11.2017
Změny:*A1 1.03

ČSN EN 10222-5
Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420294
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 10255+A1
Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:420296
Účinnost od:1.11.2007
Opravy:*1 9.13

ČSN EN 10255
Trubky z nelegované oceli vhodné ke sváření a řezání závitů - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420296
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.11.2007


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.