English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 03 Mechanické zkoušení kovů

bylo nalezeno 110 norem

ČSN ISO 23718
Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník
Třídicí znak:420300
Účinnost od:1.11.2007

ČSN 42 0302
Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky
Třídicí znak:420302
Účinnost od:1.5.1985
Změny:*Z1 6.01, *Z2 2.02

ČSN EN ISO 377
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420305
Účinnost od:1.5.1999
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN 42 0306
Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení
Třídicí znak:420306
Účinnost od:1.1.1980

ČSN EN ISO 3785
Ocel - Označování os zkušebních těles (ISO 3785:1976)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420307
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN ISO 3785
Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420307
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.1.2024

ČSN EN ISO 2566-1
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420308
Účinnost od:1.9.2000
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN ISO 2566-2
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420308
Účinnost od:1.9.2000
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 10319-1
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje
Třídicí znak:420309
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN 10319-2
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů
Třídicí znak:420309
Účinnost od:1.5.2007

ČSN EN 10002-1
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420310
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 6892-1
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420310
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN 42 0311
Zkoušení kovů. Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení
Třídicí znak:420311
Účinnost od:1.7.1981
Změny:1 10.94

ČSN EN 10002-5
Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 5: Zkouška tahem za zvýšené teploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420312
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN 42 0313
Zkoušení kovů. Zkouška tahem za snížených teplot
Třídicí znak:420313
Účinnost od:1.9.1985

ČSN 42 0314
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové k upínání kroužky pro zkoušku tahem
Třídicí znak:420314
Účinnost od:1.10.1981

ČSN 42 0315
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku tahem
Třídicí znak:420315
Účinnost od:1.10.1981

ČSN 42 0316
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové se závitovými hlavami pro zkoušku tahem
Třídicí znak:420316
Účinnost od:1.10.1981

ČSN 42 0317
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s osazenými hlavami pro zkoušku tahem
Třídicí znak:420317
Účinnost od:1.10.1981

ČSN EN 10314
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420318
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN 42 0319
Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem
Třídicí znak:420319
Účinnost od:1.8.1983

ČSN ISO 20032
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420320
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN 42 0321
Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 0,1 pod 4 mm, pro zkoušku tahem
Třídicí znak:420321
Účinnost od:1.8.1983

ČSN EN ISO 7500-1
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420322
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN ISO 7500-2
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení
Třídicí znak:420322
Účinnost od:1.5.2007

ČSN EN ISO 7500-2
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Trhací stroje pro zkoušky tečení - Ověřování užitého zatížení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420322
Účinnost od:1.9.2000
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 42 0323
Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm
Třídicí znak:420323
Účinnost od:1.8.1983

ČSN EN ISO 8491
Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem
Třídicí znak:420324
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 8492
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420325
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN ISO 8493
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním
Třídicí znak:420326
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 8494
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420327
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN ISO 8495
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420328
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN ISO 8496
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420329
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN 42 0330
Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu
Třídicí znak:420330
Účinnost od:1.1.1984

ČSN 42 0331
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem
Třídicí znak:420331
Účinnost od:1.4.1986

ČSN 42 0332
Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá
Třídicí znak:420332
Účinnost od:1.1.1984

ČSN 42 0333
Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. Hořčík a slitiny hořčíku
Třídicí znak:420333
Účinnost od:1.1.1974

ČSN 42 0334
Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností
Třídicí znak:420334
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0336
Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem
Třídicí znak:420336
Účinnost od:1.1.1984

ČSN 42 0338
Ocel na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušení
Třídicí znak:420338
Účinnost od:1.1.1991

ČSN 42 0339
Litina. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností
Třídicí znak:420339
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0340
Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles
Třídicí znak:420340
Účinnost od:1.9.1982

ČSN 42 0341
Zkoušení kovů. Zkouška mezi klíny
Třídicí znak:420341
Účinnost od:1.6.1992

ČSN 42 0342
Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu
Třídicí znak:420342
Účinnost od:1.7.1987

ČSN EN 10325
Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)
Třídicí znak:420343
Účinnost od:1.2.2007

ČSN 42 0345
Zkoušení kovů. Zkouška smluvní meze pružnosti v tahu
Třídicí znak:420345
Účinnost od:1.9.1988

ČSN 42 0346
Zkoušení kovů. Stanovení přechodové teploty konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky
Třídicí znak:420346
Účinnost od:1.9.1979

ČSN 42 0347
Skúšanie kovov. Lomová húževnatosť kovov pri statickom zaťažení
Třídicí znak:420347
Účinnost od:1.6.1991

ČSN EN ISO 12737
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420348
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN 42 0349
Zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí
Třídicí znak:420349
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0350
Zkoušení kovů. Stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu
Třídicí znak:420350
Účinnost od:1.8.1988

ČSN EN 10291
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420351
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN ISO 204
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420351
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 26203-1
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420352
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN 42 0355
Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
Třídicí znak:420355
Účinnost od:1.7.1991

ČSN EN ISO 376
Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420358
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN ISO 6506-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420359
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.9.2006
Opravy:*1 4.01

ČSN EN ISO 6506-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420359
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN ISO 6506-2
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420359
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN EN ISO 6506-2
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420359
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN ISO 6506-3
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420359
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN EN ISO 6506-3
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420359
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN ISO 6506-4
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420359
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN ISO 3738-2
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.12.2006

ČSN EN ISO 6508-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN EN ISO 6508-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN ISO 6508-2
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních zařízení (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN EN ISO 6508-2
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN ISO 6508-3
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN EN ISO 6508-3
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN ISO 3738-1
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda
Třídicí znak:420360
Účinnost od:1.12.2006
Změny:*Z1 11.10

ČSN 42 0361
Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v ohybu
Třídicí znak:420361
Účinnost od:1.1.1984

ČSN 42 0362
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky
Třídicí znak:420362
Účinnost od:1.4.1987

ČSN 42 0363
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení
Třídicí znak:420363
Účinnost od:1.9.1987

ČSN ISO 1352
Ocel. Zkoušení únavy napětím v kruhu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420364
Účinnost od:1.11.1994
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN ISO 15630-1
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420365
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN ISO 15630-2
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420366
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN ISO 15630-3
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420367
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN 42 0368
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů
Třídicí znak:420368
Účinnost od:1.10.1973

ČSN EN ISO 6507-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420374
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN EN ISO 6507-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420374
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 6507-2
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420374
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 6507-3
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420374
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 6507-4
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420374
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 4545-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420376
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 4545-2
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420376
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 4545-3
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420376
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 4545-4
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420376
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN ISO 22394
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa
Třídicí znak:420376
Účinnost od:1.11.2010

ČSN ISO 4545
Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Knoopa
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420376
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN ISO 10250
Kovové materiály. Zkouška tvrdosti. Tabulky hodnot tvrdosti podle Knoopa požívané při zkouškách na rovných površích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420377
Účinnost od:1.11.1996
Platnost ukončena:1.4.2016

ČSN EN ISO 14577-1
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420378
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN ISO 14577-2
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420378
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN ISO 14577-3
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420378
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN ISO 14577-4
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420378
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN ISO 18265
Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420379
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN ISO 14556
Ocel - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420380
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.5.2016
Změny:*A1 2.07

ČSN EN 10045-1
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420381
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.10.2010
Opravy:*1 5.03

ČSN EN ISO 148-2
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420381
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN EN ISO 148-2
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420381
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN ISO 148-3
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových kladiv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420381
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN EN ISO 148-3
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních těles typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420381
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN ISO 148-1
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420381
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.7.2017
Změny:*Z1 4.11

ČSN 42 0382
Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot
Třídicí znak:420382
Účinnost od:1.7.1979

ČSN 42 0383
Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za zvýšených teplot
Třídicí znak:420383
Účinnost od:1.9.1981

ČSN EN 10274
Kovové materiály - Zkouška padajícím závažím
Třídicí znak:420384
Účinnost od:1.3.2001
Opravy:UR 4.01

ČSN 42 0385
Zkoušení kovů. Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena
Třídicí znak:420385
Účinnost od:1.1.1983

ČSN EN ISO 9513
Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrů používaných při zkoušení jednoosým zatížením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420386
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN ISO 27306
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420389
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 15653
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420390
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.9.2018


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.