English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 06 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin

bylo nalezeno 382 norem

ČSN 42 0601
Kovy vysoké čistoty. Všeobecné požadavky k metodám rozboru
Třídicí znak:420601
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0602
Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru
Třídicí znak:420602
Účinnost od:1.7.1986

ČSN 42 0605-1
Chemický rozbor křemíku. Stanovení železa
Třídicí znak:420605
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0605-2
Chemický rozbor křemíku. Stanovení hliníku
Třídicí znak:420605
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0605-3
Chemický rozbor křemíku. Stanovení vápníku
Třídicí znak:420605
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0605-4
Chemický rozbor křemíku. Stanovení sodíku
Třídicí znak:420605
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0605-5
Chemický rozbor křemíku. Stanovení draslíku
Třídicí znak:420605
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0605-6
Chemický rozbor křemíku. Stanovení titanu
Třídicí znak:420605
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0611-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru
Třídicí znak:420611
Účinnost od:1.3.1988

ČSN 42 0611-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou
Třídicí znak:420611
Účinnost od:1.3.1988

ČSN 42 0611-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu olova metodou titrační
Třídicí znak:420611
Účinnost od:1.3.1988

ČSN 42 0611-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420611
Účinnost od:1.3.1988

ČSN 42 0611-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420611
Účinnost od:1.3.1988

ČSN 42 0611-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420611
Účinnost od:1.3.1988

ČSN 42 0611-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou potenciometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420611
Účinnost od:1.3.1988

ČSN EN 12938
Metody rozborů tvrdého cínu - Stanovení obsahu slitinových a doprovodných prvků atomovou spektrometrií
Třídicí znak:420613
Účinnost od:1.10.2000
Opravy:*1 1.01

ČSN 42 0614-1
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 1: Stanovení cínu metodou titrační
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-2
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 2: Stanovení cínu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-3
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 3: Stanovení antimonu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-4
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 4: Stanovení antimonu metodou titrační
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-5
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 5: Stanovení olova metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-6
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 6: Stanovení mědi metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-7
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 7: Stanovení mědi metodou fotometrickou
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-8
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 8: Stanovení bismutu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-9
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 9: Stanovení bismutu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-10
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 10: Stanovení stříbra metodou kupelační
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-11
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 11: Stanovení stříbra metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-12
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 12: Stanovení železa metodou fotometrickou
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-13
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 13: Stanovení železa metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-14
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 14: Stanovení arzenu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-15
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 15: Stanovení arzenu metodou titrační
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-16
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 16: Stanovení arsenu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-17
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 17: Stanovení zinku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-18
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 18: Stanovení hliníku metodou fotometrickou
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-19
Slitina na bázi olova a cínu. Část 19: Stanovení kadmia metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-20
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 20: Stanovení niklu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0614-21
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 21: Stanovení niklu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420614
Účinnost od:1.4.1994

ČSN 42 0616-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení stříbra
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení mědi
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení kadmia
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení zinku
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení manganu
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení niklu
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení fosforu
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení olova
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení železa
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení antimonu
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-11
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení bismutu
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0616-12
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení cínu
Třídicí znak:420616
Účinnost od:1.4.1991

ČSN 42 0617-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu a olova metodou titrační
Třídicí znak:420617
Účinnost od:1.10.1989

ČSN 42 0617-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420617
Účinnost od:1.10.1989

ČSN 42 0617-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení olova metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420617
Účinnost od:1.10.1989

ČSN 42 0617-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420617
Účinnost od:1.10.1989

ČSN 42 0617-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420617
Účinnost od:1.10.1989

ČSN 42 0617-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení antimonu metodou titrační a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420617
Účinnost od:1.10.1989

ČSN 42 0620-2
Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení mědi
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1991

ČSN 42 0620-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1982

ČSN 42 0620-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu železa metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1982

ČSN 42 0620-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1982

ČSN 42 0620-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu arzénu metodou amperometrickou a metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0620-10
Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení hliníku
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1991

ČSN 42 0620-14
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1982

ČSN 42 0620-16
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Třídicí znak:420620
Účinnost od:1.1.1982

ČSN 42 0621-3
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor čisté mědi. Stanovení olova metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1972
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0621-5
Chemický rozbor neželezných kovů. Chemický rozbor čisté mědi. Stanovení olova metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda (pro vnitřní styk s ČSSR)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1972
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0621-10
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor čisté mědi. Stanovení hliníku metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1972
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0621-13
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor čisté mědi. Stanovení manganu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1972
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0621-21
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor čisté mědi.Stanovení křemíku metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1972
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0621-32
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0621-35
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu kyslíku
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0621-37
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0621-38
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0621-40
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu arzénu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0621-41
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0621-42
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN 42 0621-43
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou fotometrickou
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0621-44
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0621-46
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu cínu metodou atomové absorpce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.4.2007

ČSN 42 0621-48
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0621-49
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN 42 0621-51
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0621-52
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu antimonu metodou atomové absorpce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN EN 14935
Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)
Třídicí znak:420621
Účinnost od:1.2.2007

ČSN 42 0622-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 1.84

ČSN 42 0622-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 1.84

ČSN 42 0622-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 1.84

ČSN 42 0622-11
Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0622-12
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu kobaltu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0622-13
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0622-14
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 1.84

ČSN 42 0622-16
Chemický rozbor bronzů. Stanovení arsenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.7.1991
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0622-18
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 1.84

ČSN 42 0622-20
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Třídicí znak:420622
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0623-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0623-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.1.1988

ČSN EN 14936-1
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 1: Titrační metoda
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 14936-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 14937-1
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 1: Spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 14937-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 14938-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 14939
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu beryllia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 14940-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 14941
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 14942-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu arzenu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 15022-3
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.4.2007

ČSN EN 15023-3
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 15024-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 15025
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 15079
Měď a slitiny mědi - Chemický rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 15605
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 15622
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 15690-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15915
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 15916-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.2.2011

ČSN ISO 1811-1
Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.11.1993

ČSN ISO 1811-2
Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.11.1993

ČSN ISO 4740
Měď a slitiny mědi. Stanovení zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN ISO 4741
Měď a slitiny mědi. Stanovení fosforu molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodou
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 4742
Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou gravimetrickou
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 4743
Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou titrační
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN ISO 4744
Měď a slitiny mědi. Stanovení chromu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN ISO 4748
Slitiny mědi. Stanovení železa titračně s Na2EDTA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 4749
Slitiny mědi. Stanovení olova metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN ISO 4751
Měď a slitiny mědi. Stanovení cínu metodou spektrofotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN ISO 5956
Měď a slitiny mědi. Stanovení antimonu metodou spektrofotometrickou s rhodaminem B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN ISO 5959
Měď a slitiny mědi. Stanovení bismutu metodou spektrofotometrickou s diethyldithiokarbamanem
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 5960
Slitiny mědi. Stanovení kadmia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 6437
Slitiny mědi. Stanovení chromu metodou titrační
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 7266
Měď a slitiny mědi. Stanovení síry spalovací-titrační metodou
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.12.1992

ČSN P CEN/TS 14938-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN P CEN/TS 14940-1
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 15022-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 15022-4
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15023-3
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN P CEN/TS 15025
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN P CEN/TS 15605
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN P CEN/TS 15616
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN P CEN/TS 15656
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN P CEN/TS 15703-1
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420623
Účinnost od:1.3.2010

ČSN 42 0624
Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení síry pomocí automatických analyzátorů
Třídicí znak:420624
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0625
Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení uhlíku metodou infračervené absorpce po spálení vzorku
Třídicí znak:420625
Účinnost od:1.10.1991

ČSN EN 723
Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek
Třídicí znak:420626
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN 723
Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek a tvarovek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420626
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN 15063-1
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420627
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 15063-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda
Třídicí znak:420627
Účinnost od:1.7.2007

ČSN 42 0630-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.7.1985
Změny:*Z1 7.02

ČSN 42 0630-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce, metodou elektrogravimetrickou a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.7.1985
Změny:*Z1 7.02

ČSN 42 0630-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce a metodou titrační
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.7.1985
Změny:*Z1 7.02

ČSN 42 0630-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.7.1985
Změny:*Z1 7.02

ČSN 42 0630-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu kadmia metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou titrační
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.7.1985
Změny:*Z1 7.02

ČSN 42 0630-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.7.1985

ČSN 42 0630-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.7.1985

ČSN EN 12441-1
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.8.2002
Změny:*A1 2.05

ČSN EN 12441-2
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.8.2002
Změny:*A1 9.03, *A2 4.05

ČSN EN 12441-3
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN 12441-4
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.9.2003

ČSN EN 12441-5
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.9.2003

ČSN EN 12441-6
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.9.2003

ČSN EN 12441-7
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 12441-8
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 12441-9
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 12441-10
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 12441-11
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická
Třídicí znak:420630
Účinnost od:1.4.2007

ČSN EN ISO 3815-1
Zinek a slitiny zinku - Část 1: Rozbor tuhých vzorků optickou emisní spektrometrií
Třídicí znak:420632
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 3815-2
Zinek a slitiny zinku - Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou
Třídicí znak:420632
Účinnost od:1.2.2006

ČSN 42 0633-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce a metodou polarografickou
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0633-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce a metodou polarografickou
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0633-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981
Změny:*a 10.86

ČSN 42 0633-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0633-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0633-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu thalia metodou atomové absorpce a metodou polarografickou
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1978

ČSN 42 0633-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu antimonu metodami fotometrickými
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0633-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0633-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu arzénu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420633
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu stříbra metodou extrakčnětitrační a metodou extrakčněfotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu mědi metodami fotometrickými
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0635-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu vizmutu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu arzénu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0635-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.7.1987

ČSN 42 0635-11
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu bismutu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.7.1987

ČSN 42 0635-12
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.7.1987

ČSN 42 0635-13
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.7.1987

ČSN 42 0635-14
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0635-15
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce a metodou plamenové fotometrie
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0635-16
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420635
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0636-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu antimonu metodou titrační
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0636-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu arzénu metodou fotometrickou a metodami titračními
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0636-11
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení železa metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.4.1992

ČSN 42 0636-12
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení mědi metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.5.1992

ČSN 42 0636-13
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení arsenu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.5.1992

ČSN 42 0636-14
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení cínu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420636
Účinnost od:1.5.1992

ČSN 42 0640-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0640-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0640-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0640-15
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení uhlíku metodou potenciometrické titrace
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0640-16
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0640-18
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu niklu metodou elektrogravimetrickou
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0640
Chemický rozbor neželezných kovů. Rozbor čistého niklu
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.9.1971
Změny:*a 1.73, *b 1.77

ČSN EN 27526
Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.10.2020

ČSN EN 27527
Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Jodometrická titrační metoda po spálení v indukční peci
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994

ČSN ISO 6351
Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994

ČSN ISO 7523
Nikl. Stanovení stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia. Elektrotermická atomová absorpční spektrometrická metoda
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994

ČSN ISO 7525
Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN ISO 7528
Slitiny niklu. Stanovení železa. Titrační metoda s dichromanem draselným
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN ISO 7529
Slitiny niklu. Stanovení chromu. Metoda potenciometrické titrace se síranem železnato-amonným
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN ISO 7530-1
Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 1: Všeobecné požadavky a rozpouštění vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN ISO 7530-2
Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 2: Stanovení kobaltu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN ISO 7530-3
Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 3: Stanovení chromu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN ISO 7530-4
Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 4: Stanovení mědi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN ISO 7530-5
Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 5: Stanovení železa
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN ISO 7530-6
Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 6: Stanovení manganu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN ISO 9389
Slitiny niklu. Stanovení kobaltu. Metoda potenciometrické titrace s hexakyanoželezitanem draselným
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420640
Účinnost od:1.5.1994
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN 42 0641-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu niklu metodou vážkovou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu wolframu metodou vážkovou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-11
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-13
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou, metodou titrační a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-14
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu olova metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-15
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-16
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-17
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-18
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu bismutu metodami fotometrickými
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-19
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-20
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-21
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-22
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0641-23
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.9.1986

ČSN 42 0641-24
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu titanu metodami fotometrickými
Třídicí znak:420641
Účinnost od:1.9.1986

ČSN 42 0644
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl a nízkolegované slitiny niklu. Stanovení obsahu kyslíku
Třídicí znak:420644
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 0645-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu olova polarograficky a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu arsenu metodou atomové absorpce, metodou fotometrickou a metodou titrační
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou, metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu síry metodou titrační
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu niklu metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0645-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu stříbra kupelačně, metodou extrakčně titrační a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420645
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 42 0646-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení manganu metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení mědi metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení křemíku metodou vážkovou
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0646-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení niklu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420646
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0647-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení molybdenu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení niklu metodami atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidu křemičitého metodou fotometrickou
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení olova metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mědi metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-11
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení manganu metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-12
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení arsenu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-13
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mechanických nečistot metodou vážkovou
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-14
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0647-15
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidačního čísla
Třídicí znak:420647
Účinnost od:1.2.1990

ČSN 42 0648-1
Chrom kovový. Potenciometrická metoda stanovení obsahu chromu
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-2
Chrom kovový. Fotometrická a gravimetrická metoda stanovení obsahu křemíku
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-3
Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu fosforu
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-4
Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu železa
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-5
Chrom kovový. Titrační metoda a metoda s použitím automatických analyzátorů pro stanovení obsahu dusíku
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-6
Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu mědi
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-7
Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu antimonu
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-8
Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu arsenu
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-9
Chrom kovový. Polarografická metoda stanovení obsahu zinku, olova, vizmutu, metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení olova
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-10
Chrom kovový. Titrační komplexometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hliníku
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-11
Chrom kovový. Fotometrická metoda pro stanovení obsahu kobaltu
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0648-12
Chrom kovový. Metody stanovení obsahu cínu
Třídicí znak:420648
Účinnost od:1.7.1988

ČSN 42 0650-1
Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení zlata v čistém zlatě a slitinách zlata
Třídicí znak:420650
Účinnost od:1.12.1991

ČSN 42 0650-2
Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení niklu ve slitině AuNi
Třídicí znak:420650
Účinnost od:1.12.1991

ČSN EN ISO 11426
Stanovení zlata v klenotnických slitinách zlata - Kupelační metoda (zkouška tavením)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420651
Účinnost od:1.5.2000
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN 42 0655-1
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení stříbra
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-2
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení palladia
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-3
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení mědi
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-4
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení železa
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-5
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení vizmutu
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-6
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení antimonu
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-7
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení olova
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-8
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení niklu
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-9
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení kadmia
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0655-10
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení sodíku
Třídicí znak:420655
Účinnost od:1.7.1991

ČSN EN 31427
Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra. Volumetrická (potenciometrická metoda s použitím bromidu draselného) (ISO 11427:1993)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420656
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.5.2017
Opravy:UR 8.96

ČSN 42 0660-1
Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení platiny
Třídicí znak:420660
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0660-2
Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení iridia
Třídicí znak:420660
Účinnost od:1.11.1991

ČSN 42 0660-3
Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení rhodia
Třídicí znak:420660
Účinnost od:1.11.1991

ČSN EN ISO 11210
Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrická metoda po vysrážení hexachloroplatičitanu amonného
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420661
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN ISO 11489
Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrické stanovení redukcí chloridem rtuťným
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420662
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN ISO 11490
Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420665
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN 42 0669-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420669
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0669-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420669
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0669-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420669
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0669-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Třídicí znak:420669
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0669-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420669
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0669-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Třídicí znak:420669
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0669-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu síry metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Třídicí znak:420669
Účinnost od:1.3.1987

ČSN EN 14361
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu
Třídicí znak:420671
Účinnost od:1.8.2005

ČSN 42 0672-1
Slitiny hliníku. Část 1: Stanovení bismutu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.10.1993

ČSN 42 0672-2
Slitiny hliníku. Část 2: Stanovení antimonu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.10.1993

ČSN 42 0672-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hliník a slitiny hliníku. Stanovení beryllia metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0672-4
Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení gallia
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0672-5
Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení vápníku
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0672-6
Hliník a slitiny hliníku. Část 6: Stanovení sodíku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.10.1993

ČSN 42 0672-8
Slitiny hliníku. Část 8: Stanovení zirkonia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.10.1993

ČSN 42 0672-9
Slitiny hliníku. Část 9: Stanovení zirkonia metodou fotometrickou s xylenovou oranží
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.10.1993

ČSN 42 0672-10
Slitiny hliníku. Část 10: Stanovení boru metodou fotometrickou s kurkuminem
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.10.1993

ČSN ISO 1118
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou spektrofotometrickou s kyselinou chromotropovou
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 1784
Slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou titrační s EDTA
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 2297
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou komplexometrickou
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 2637
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou atomové absorpce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN ISO 3256
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 3978
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou spektrofotometrickou s difenylkarbazidem po extrakci
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 3979
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení niklu metodou spektrofotometrickou s použitím dimethylglyoximu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN ISO 3980
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 3981
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení niklu metodou atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 4192
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení olova metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 4193
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 5194
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 6827
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou fotometrickou s diantipyrylmethanem
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 793
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení železa metodou fotometrickou s orthofenanthrolinem
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 795
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou fotometrickou s oxalyldihydrazidem
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 796
Slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou elektrolytickou
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 797
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou gravimetrickou
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 808
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou spektrofotometrickou po redukci komplexu molybdátokřemičitého
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN ISO 886
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení manganu metodou fotometrickou (Obsah manganu od 0,005% do 1,5%)
Třídicí znak:420672
Účinnost od:1.12.1992

ČSN EN 14242
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420673
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN 14726
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Směrnice pro rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420674
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN 42 0680-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu síry metodou jodometrickou
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0680-11
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor čistého cínu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420680
Účinnost od:1.8.1985

ČSN EN 13615
Metody rozborů ingotů cínu - Stanovení obsahu doprovodných prvků v cínu třídy 99,90 % a 99,85 % atomovou spektrometrií
Třídicí znak:420681
Účinnost od:1.10.2002
Opravy:*1 9.03

ČSN 42 0689-2
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení hliníku metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0689-3
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení hliníku metodou titrační. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0689-4
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení berylia metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0689-5
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení vápníku metodou plamenové fotometrie. Rozhodčí metoda
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976

ČSN 42 0689-6
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení mědi metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0689-7
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení železa metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976

ČSN 42 0689-8
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení manganu metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976

ČSN 42 0689-9
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení niklu metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976

ČSN 42 0689-10
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení křemíku metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0689-11
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení obsahu sumy vzácných zemin a céru. Rozhodčí metoda
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976

ČSN 42 0689-12
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení zinku metodou polarografickou. Rozhodčí metoda
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976

ČSN 42 0689-13
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení zirkonia metodou titrační. Rozhodčí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420689
Účinnost od:1.1.1976
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN 42 0690-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu chloru metodou nefelometrickou
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-7
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-8
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu sodíku a draslíku metodou plamenové fotometrie
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0690-10
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou
Třídicí znak:420690
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0691-1
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Třídicí znak:420691
Účinnost od:1.11.1986

ČSN 42 0691-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu dusíku metodou fotometrickou a metodou titrační
Třídicí znak:420691
Účinnost od:1.11.1986

ČSN 42 0691-3
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu křemíku metodami fotometrickými
Třídicí znak:420691
Účinnost od:1.11.1986

ČSN 42 0691-4
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Třídicí znak:420691
Účinnost od:1.11.1986


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.