English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 09 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry

bylo nalezeno 80 norem

ČSN 42 0901
Oceli nízkolegované konstrukční
Třídicí znak:420901
Účinnost od:1.7.1986

ČSN 42 0902
Hutnictví železa. Hutní výrobky z konstrukčních ocelí k zušlechťování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420902
Účinnost od:1.7.1987
Platnost ukončena:1.6.2022

TNI CEN/TR 10347
Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 10025-1
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.10.2005
Opravy:*1 3.11

ČSN EN 10025-2
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.3.2020
Opravy:*1 9.07

ČSN EN 10025-3
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.3.2020
Opravy:*1 7.15

ČSN EN 10025-4
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 10025-5
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.3.2020
Opravy:*1 3.11

ČSN EN 10025-6
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky na ploché výrobky s vyšší mezí kluzu po zušlechťování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 10025-6+A1
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420904
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 10021
Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky
Třídicí znak:420905
Účinnost od:1.8.2007

ČSN EN 10021
Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420905
Účinnost od:1.4.1995
Platnost ukončena:1.8.2007

ČSN EN 10225
Svařované konstrukční oceli pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420906
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 10225
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420906
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 10207
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420907
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.6.2018
Opravy:*1 11.17

ČSN EN 10130 +A1
Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420908
Účinnost od:1.2.2000
Platnost ukončena:1.8.2007
Opravy:*1 11.05

ČSN EN 10130
Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:420908
Účinnost od:1.8.2007

ČSN EN 10327
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420909
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN 10326
Plechy a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420910
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN 10152
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420911
Účinnost od:1.12.2004
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN 10152
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420911
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.8.2017
Opravy:*1 10.12

ČSN EN 10202
Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420914
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN 10205
Ocelové tenké plechy ve svitcích válcované za studena určené pro výrobu pocínovaných a pochromovaných plechů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420916
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 10302
Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny
Třídicí znak:420917
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 10302
Žáropevné oceli (odolné tečení), niklové a kobaltové slitiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420917
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN EN 10169-1
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 1: Všeobecně (definice, materiály, úchylky, zkušební metody)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420923
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 10271
Ocelové ploché výrobky elektrolyticky pokovené slitinou zinek-nikl (ZN) - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:420924
Účinnost od:1.8.2002

ČSN EN 10084
Oceli k cementování - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420925
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 10084
Oceli k cementování - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420925
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 10087
Oceli automatové - Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče a dráty válcované za tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420926
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 10088-1
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420927
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 10088-4
Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví
Třídicí znak:420927
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN 10088-5
Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví
Třídicí znak:420927
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN 10088-2
Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420928
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 10088-3
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420929
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.5.2015
Opravy:*1 8.12

ČSN EN 10088-3
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420929
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.5.2015
Opravy:*1 8.12

ČSN EN 10083-1 +A1
Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420931
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN EN 10083-1
Oceli k zušlechťování - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420931
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 10083-2
Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420931
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 10083-3
Oceli k zušlechťování - Část 3: Technické dodací podmínky pro legované oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420931
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2019
Opravy:*1 4.09

ČSN EN 10083-2 +A1
Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420932
Účinnost od:1.6.1998
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN EN 10083-3
Oceli k zušlechťování - Část 3: Technické dodací podmínky pro bórové oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420933
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN EN 10028-1
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.10.2002
Platnost ukončena:1.7.2008
Změny:*A1 2.04

ČSN EN 10028-1
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 10028-2
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 10028-3
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 10028-4
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 10028-5
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 10028-6
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 10028-7
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 10028-1+A1
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420937
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 10028-2
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420938
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.2.2010
Opravy:*1 3.06

ČSN EN 10028-3
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420939
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN 10028-4
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420940
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.2.2010
Opravy:*1 3.06

ČSN EN 10028-5
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420941
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN 10028-6
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420942
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN 10028-7
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 7: Korozivzdorné oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420943
Účinnost od:1.11.2002
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 10090
Oceli a slitiny na ventily pro spalovací motory
Třídicí znak:420944
Účinnost od:1.5.2000

ČSN EN 10267
Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření
Třídicí znak:420945
Účinnost od:1.4.2000

ČSN EN 10095
Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné
Třídicí znak:420946
Účinnost od:1.11.2000

ČSN EN 10268
Ploché výrobky z mikrolegovaných ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420946
Účinnost od:1.2.2000
Platnost ukončena:1.2.2007
Opravy:UR 6.01

ČSN EN 10268
Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420946
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN 10269
Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420947
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.6.2014
Opravy:*1 4.09
Změny:*A1 11.06

ČSN EN 10292
Plechy a pásy z ocelí s vyšší mezí kluzu kontinuálně žárově pokovené, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420948
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2007
Změny:A2 11.05

ČSN EN 10292
Plech a pás z oceli s vyšší mezí kluzu kontinuálně žárově pokovený pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420948
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN ISO 4957
Oceli nástrojové
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420949
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 10085
Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420950
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 1563
Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420951
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.12.2012
Změny:*A1 7.03, A2 6.06

ČSN EN 10293
Slévárenství - Oceli na odlitky pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420952
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN 1561
Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420953
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN 42 0954
Nízkolegovaná ocel na odlitky. Značky
Třídicí znak:420954
Účinnost od:1.1.1987

ČSN EN 1562
Slévárenství - Temperované litiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420955
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.11.2012
Změny:*A1 3.11

ČSN 42 0956
Ocel pro vyšší teploty na odlitky. Značky
Třídicí znak:420956
Účinnost od:1.7.1990

ČSN EN 10295
Odlitky ze žáruvzdorných ocelí
Třídicí znak:420956
Účinnost od:1.7.2003

ČSN EN 10283
Odlitky z korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420957
Účinnost od:1.12.1999
Platnost ukončena:1.10.2010
Opravy:*1 2.02

ČSN EN 10283
Odlitky z oceli odolné korozi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420957
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN 13835
Slévárenství - Austenitické litiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420958
Účinnost od:1.11.2003
Platnost ukončena:1.11.2012
Změny:*A1 3.11

ČSN ISO 9477
Vysokopevnostní oceli na odlitky pro všeobecné použití a konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420959
Účinnost od:1.9.1994
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 1564
Slévárenství - Izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420960
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.7.2012
Změny:*A1 3.11

ČSN EN 12513
Slévárenství - Otěruvzdorné litiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420961
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.1.2012


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.