English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 10 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

bylo nalezeno 58 norem

ČSN EN 10164
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421001
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 10288
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky
Třídicí znak:421010
Účinnost od:1.2.2003

ČSN EN 10289
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky
Třídicí znak:421011
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 10120
Ocelové plechy a pásy pro svařované láhve na plyn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421012
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 10120
Ocelové plechy a pásy pro svařované láhve na plyn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421012
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 10290
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky
Třídicí znak:421013
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 10310
Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky
Třídicí znak:421014
Účinnost od:1.12.2004

ČSN EN 10301
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů
Třídicí znak:421015
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN 10294-1
Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli
Třídicí znak:421016
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 10169-2
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 2: Výrobky pro vnější stavební použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421017
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 10169-3
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 3: Výrobky pro interiéry budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421017
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 10298
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou
Třídicí znak:421018
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 10300
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky
Třídicí znak:421019
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN 10329
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložená v zemi a ve vodě - Vnější povlak svarového spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421020
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 10339
Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi
Třídicí znak:421021
Účinnost od:1.9.2007

ČSN EN 10238
Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem
Třídicí znak:421025
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN 10238
Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným povlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421025
Účinnost od:1.6.1998
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 10273
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové nádoby a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421030
Účinnost od:1.10.2002
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 10273
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421030
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 10272
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421031
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN 10272
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421031
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 10080
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
Třídicí znak:421039
Účinnost od:1.1.2006

ČSN EN 10089
Oceli válcované za tepla na zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:421040
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 10151
Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:421041
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 10217-1
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421043
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.11.2019
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 10217-2
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421044
Účinnost od:1.2.2004
Platnost ukončena:1.11.2019
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 10217-3
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421045
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.11.2019
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 10217-4
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421046
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.11.2019
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 10217-5
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421047
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.11.2019
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 10217-6
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421048
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.11.2019
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 10217-7
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421049
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.5.2015
Opravy:*1 4.09

ČSN EN 10336
Plechy a pásy z vícefázových ocelí žárově a elektrolyticky pokovené pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421050
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN 10210-1
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
Třídicí znak:421051
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN 10210-1
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí. Část 1: Technické dodací předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421051
Účinnost od:1.10.1995
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 10219-1
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky
Třídicí znak:421052
Účinnost od:1.12.2006
Opravy:*1 3.11

ČSN EN 10219-1
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421052
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 10162
Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:421053
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 10248-1
Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421066
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN 10249-1
Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
Třídicí znak:421067
Účinnost od:1.5.1998

ČSN EN 10264-1
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421072
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 10264-2
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421073
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 10264-3
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarované dráty z nelegovaných ocelí, pro vysoké namáhání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421074
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 10016-1
Válcovaný drát z nelegované oceli k tažení a/nebo válcování za studena. Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421075
Účinnost od:1.12.1996
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 10016-2
Válcovaný drát z nelegované oceli k tažení a/nebo válcování za studena. Část 2: Zvláštní požadavky na válcovaný drát pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421076
Účinnost od:1.12.1996
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 10016-3
Válcovaný drát z nelegované oceli k tažení a/nebo válcování za studena. Část 3: Zvláštní požadavky na válcovaný drát z neuklidněné a částečně uklidněné oceli s nízkým obsahem uhlíku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421077
Účinnost od:1.12.1996
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 10016-4
Válcovaný drát z nelegované oceli k tažení a/nebo válcování za studena. Část 4: Zvláštní požadavky na válcovaný drát pro speciální použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421078
Účinnost od:1.12.1996
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 10263-1
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421079
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 10263-2
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k zušlechťování po zpracování za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421080
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 10263-3
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421081
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 10263-4
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421082
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 10263-5
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421083
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 10137-3
Plechy a široká ocel z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu - Část 3: Dodací podmínky pro vytvrzené oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421088
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN 10149-1
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Všeobecné dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421090
Účinnost od:1.12.1998
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 10149-2
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421091
Účinnost od:1.4.1999
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 10149-3
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421092
Účinnost od:1.4.1999
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 10264-4
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421093
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 10111
Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky
Třídicí znak:421096
Účinnost od:1.11.2008

ČSN EN 10111
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421096
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.11.2008


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.