English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 12 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy

bylo nalezeno 15 norem

ČSN 42 1210
Litina ocel. Vzorkování technického železa pro chemický rozbor
Třídicí znak:421210
Účinnost od:1.1.1981

ČSN 42 1211
Vzorkování technického železa pro chemickou a spektrometrickou analýzu z litých vzorků
Třídicí znak:421211
Účinnost od:1.7.1987

ČSN 42 1221
Slévárenské surové železo. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421221
Účinnost od:1.4.1972

ČSN 42 1240
Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad
Třídicí znak:421240
Účinnost od:1.4.1965

ČSN EN 1559-3
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421241
Účinnost od:1.3.1999
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN 42 1251
Přesné lité ocelové odlitky. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421251
Účinnost od:1.1.1980
Změny:a 3.90

ČSN EN 1559-1
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421260
Účinnost od:1.3.1999
Platnost ukončena:1.1.2012
Opravy:*1 1.01

ČSN EN 1559-2
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421261
Účinnost od:1.2.2001
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 10213-1
Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421262
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 10213-2
Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 2: Značky ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421262
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 10213-3
Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 3: Značky ocelí pro použití za nízkých teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421262
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 10213-4
Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 4: Značky austenitických a austeniticko- feritických ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421262
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 10213
Ocelové odlitky pro tlaková zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421262
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN EN 10349
Ocelové odlitky - Austenitické manganové ocelové odlitky
Třídicí znak:421264
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN 10340
Ocelové odlitky pro stavebnictví
Třídicí znak:421270
Účinnost od:1.7.2008


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.